Steeds meer Vlaamse consumenten bekommerd om hun ecologische voetafdruk

Steeds meer Vlaamse consumenten bekommerd om hun ecologische voetafdruk

De auto afzweren is voor veel Vlamingen toch nog een brug te ver Foto: if

Steeds meer Vlaamse consumenten staan stil bij hun ecologische voetafdruk. Zo vindt 22,1 procent zichzelf in staat om milieuvriendelijke beslissingen te nemen en staat voor 21,2 procent het belang van een milieuvriendelijke levensstijl buiten kijf. Consumenten die op geen enkele manier wakker liggen van de gevolgen van hun dagelijkse keuzes op het milieu, vormen met 12,8 procent een kleine minderheid. Dat blijkt uit een studie over milieuverantwoorde consumptie van het Vlaamse Departement Omgeving.

Door de resultaten ervan te vergelijken met die van een onderzoek uit 2012, konden enkele evoluties in kaart worden gebracht. Zo bleek het percentage van “vastberaden” consumenten die in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen ten voordele van het milieu fors gestegen (van 15,9 naar 22,1 pct). En waar de zogenaamd onverschillige consumenten in 2012 nog 19,3 procent van de groep uitmaakten, vertegenwoordigen ze nu een minderheid van 12,8 procent. Ietwat vreemd is dat het aantal onwetende Vlamingen licht steeg in vergelijking met 2012, van 20,2 naar 21,6 procent.

Terwijl de meeste Vlamingen zich een beeld kunnen vormen van de gevolgen van klimaatopwarming, valt het op dat ze de oorzaak ervan eerder extern leggen, namelijk bij de bedrijven (73 pct) en onze wegwerpcultuur (60 pct). Slechts 24 procent beschouwt ook het verwarmen van woningen als een boosdoener. Goed nieuws is er voor de industrie van de elektrische wagens: 44 procent ziet zichzelf in de toekomst wel in een elektrische auto rijden.

Auto afzweren? Neen, dank u!

De wagen blijft overigens het meest gebruikte vervoersmiddel, zowel voor woon-werkverkeer als voor boodschappen. De auto volledig afzweren is dan ook nog steeds een brug te ver voor de Vlamingen: ruim de helft (51 pct) houdt vast aan een eigen personenwagen, terwijl dat voor 19 procent geen echte must is. De occasionele vliegtuigreisjes laten schieten, is evenmin een optie: maar 39 procent is bereid om op zoek te gaan naar een alternatief hiervoor. De impact van vliegtuigreizen wordt door de meesten bovendien gerelativeerd, want slechts 28 procent schat die hoog in.

Nog opmerkelijk: hoewel het merendeel van de Vlamingen zich achter het vrijwaren van meer ruimte voor de natuur (81 pct) en het slechts uitzonderlijk toelaten van bijkomende bebouwing in open ruimte (57 pct) schaart, is amper een kwart (25 pct) bereid om in een stad- of dorpskern te gaan wonen en een magere 10 procent heeft een voorkeur voor een woning met gemeenschappelijke tuin.

Smartphones moeten nieuw zijn, tuingereedschap huren mag

Wanneer het gaat over de aankoop, het gebruik en het afdanken van producten, maakt de Vlaming een onderscheid al naargelang de aard van de koopwaar. Zo worden smartphones vooral nieuw aangekocht, terwijl tweedehandsmeubelen best welkom zijn. Het ontlenen of huren van tuingereedschap wordt eveneens gezien als een handige optie. Een meerderheid van Vlamingen heeft er een probleem mee dat bruikbaar materiaal wordt weggegooid. Elektrische toestellen moeten langer meegaan, ook indien dat de prijs ervan zou opdrijven, klinkt de wens. Daar tegenover staat dat slechts 22 procent van de Vlamingen vertrouwd is met de term circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd.

Tot slot beseft de Vlaamse consument goed dat hij ook door het aanpassen van zijn eetgedrag een aanzienlijke positieve impact kan hebben op het milieu door voedselverspilling te vermijden (69 pct), seizoensgebonden fruit en groenten te kopen (68 pct) en de voorkeur te geven aan weinig verpakte producten (65 pct). Het eigen vleesverbruik matigen en bio-producten aankopen, wordt gezien als minder doorslaggevend.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees