Gentse zwembaden mogen boerkini niet verbieden

Gentse zwembaden mogen boerkini niet verbieden

Archiefbeeld. een model past een boerkini. Foto: BELGAIMAGE

Gent -

In twee vonnissen heeft de Gentse rechtbank brandhout gemaakt van het boerkiniverbod in twee zwembaden. De moslima’s die de zaak voor de rechter brachten, halen hun slag thuis: zwemmen in boerkini verbieden “vanwege de hygiëne” of “om veiligheidsredenen” is niet gerechtvaardigd, want de overheid zelf heeft wetenschappelijk bewijs ­geleverd dat zich op beide vlakken geen enkel probleem stelt.

Het gemeentelijk zwembadcomplex Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent mogen moslima’s niet langer ver­bieden om een boerkini te dragen. De zwembaden in kwestie moeten hun reglement onmiddellijk aanpassen, zelfs als er de komende dagen hoger beroep wordt aangetekend. De moslima’s, die anoniem willen blijven, hebben recht op een morele schadevergoeding.

Discriminatie

“Moslima’s die een bedekkend zwempak willen dragen uit religieuze overwegingen, worden benadeeld ten opzichte van vrouwelijke zwemmers die minder bedekkende zwemkledij dragen”, duidt advocaat Joos Roets. “In geen enkel zwembadreglement wordt dat onderscheid objectief en redelijk verantwoord. Bijgevolg is er sprake van discriminatie op basis van geloof.”

Het is voor het eerst dat een gewone rechter zich uitspreekt over een boerkiniverbod in zwembaden. Dat de vonnissen stof zullen doen opwaaien, staat als een paal boven ­water. Het thema vormt al twee jaar hét symbool van het spanningsveld tussen integratie en godsdienstvrijheid. Tegenstanders – zoals staats­secretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en haar partijgenoten – noemen de boerkini een uiting van onderdrukking, voorstanders schermen met de grondwettelijk verankerde vrijheid van religie en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

In Antwerpen legde het N-VA bestuur een jaar geleden nog een advies naast zich neer, toen het interfederaal gelijke­kansencentrum Unia aan de stad weten dat er geen juridische grond is voor een boerkiniverbod. “Met dit vonnis zal dat wat moeilijker zijn”, vermoedt advocaat Roets. “Het geldt uiteraard maar voor de twee betrokken zwembaden, maar de redenering van de rechter is heel precies en bijgevolg universeel geldig. Hij geeft, net als Unia, een groot ­gewicht aan de wetenschappelijke gegevens van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, die geen probleem vaststellen op het vlak van ­hygiëne of veiligheid.”

Corrigeer

MEER NIEUWS