Na Vlaamse superministerraad van 20 uur

Minder afval, slimme kilometerheffing en meer hernieuwbare energie: dit verandert het zomerakkoord

Minder afval, slimme kilometerheffing en meer hernieuwbare energie: dit verandert het zomerakkoord

De Vlaamse regering heeft haar superministerraad afgerond. Na een marathonvergadering van zo’n 20 uur, met links en rechts een onderbreking, hebben de ministers van de regering-Bourgeois zich door de zowat 180 agendapunten geworsteld. Ze bereikten onder meer een akkoord over het veelbesproken afvalplan of verpakkingsplan.

De Vlaamse regering kwam vrijdag voor de laatste keer samen voor de zomervakantie. Met zowat 180 punten op de agenda kondigde de bijeenkomst zich aan als een superministerraad waarop heel wat belangrijke knopen doorgehakt moesten worden. De ministers hoopten het er vooral eens te worden over enkele dossiers van minister van Milieu en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Onder meer de betonstop, het verpakkingsplan, het energie- en klimaatplan en de ‘nieuwe’ boskaart stonden met stip aangeduid. De ministers hadden ongeveer 20 uur nodig om tot een zomerakkoord te komen.

LEES OOK. REACTIES. “Spijtig dat veel “goede” maatregelen doorgeschoven worden naar volgende regering”

Minder afval, slimme kilometerheffing en meer hernieuwbare energie: dit verandert het zomerakkoord
Foto: BELGA

Afvalplan en statiegeld

Het zwerfvuil- en verpakkingsplan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) stond officieel niet op de agenda van de ‘superministerraad’, maar onder druk van N-VA en Open VLD werd het toch besproken.

Minder afval, slimme kilometerheffing en meer hernieuwbare energie: dit verandert het zomerakkoord
Foto: BELGA

Er komt een heel pakket maatregelen dat in 2019 van kracht moet gaan. Zo komt er een verbod op gratis plastic kassazakjes en een verplichting om op evenementen herbruikbare bekers te gebruiken. Ook de vervelende en onnodige stickers op groenten en fruit worden verboden, tenzij ze echt nodig zijn (voor de versheidsdatum of scancode).

Het plan voorziet scherpe doelstellingen voor de sector zelf. Zo moeten zij tegen 2022 90 procent van de drankverpakkingen inzamelen en recycleren. Tegen 2025 moet 95 procent van alle huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd worden. “Dat is beter dan Noorwegen dat nu vaak aangehaald wordt als voorbeeld”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

Indien die doelstellingen niet gehaald worden, komen er zware boetes voor de sector. Statiegeld komt er voorlopig niet.

Lees hier meer over het verpakkingsplan.

Verdubbeling hernieuwbare energie

Minder afval, slimme kilometerheffing en meer hernieuwbare energie: dit verandert het zomerakkoord
Foto: Photo News

Eén van de hoofdbrokken op de ministerraad was het Energieplan van viceminister-president Bart Tommelein (Open VLD). Tegen 2030 moet, zoals hij voorstelde, het vermogen aan zonne-energie stijgen van 2,5 gigawatt vorig jaar naar 6,7 in 2030. “We gaan voor meer hernieuwbare energie en minder broeikasgassen”, aldus Bourgeois.

Voor windenergie is de ambitie iets bijgesteld: 2 gigawatt in plaats van 2,5, wat zou resulteren in bijna een verdubbeling tegenover 2017.

Verbod op nieuwe mazout en aardgas

In dit pakket zitten nog een aantal opvallende ingrepen. Zo mogen er vanaf 2021 geen nieuwe mazoutketels meer verkocht worden en worden nieuwe verkavelingen vanaf 2021 ook niet meer aangesloten op het aardgasnet. Verwarmen via warmtepomp of aansluiting op een warmtenet wordt dan de norm. Om het aandeel hernieuwbare energie op te krikken moeten er op een periode van tien jaar ook 12,6 miljoen zonnepanelen bij komen, dat zijn er omgerekend twee per Vlaming.

Slimme kilometerheffing

Minder afval, slimme kilometerheffing en meer hernieuwbare energie: dit verandert het zomerakkoord
Foto: BELGA

De Vlaamse regering bereikte ook een akkoord over de invoering van een slimme kilometerheffing voor auto’s, als onderdeel van het Klimaatplan. Het rekeningrijden past zich aan het tijdstip en de plaats waar een auto rijdt aan, zodat verkeersstromen kunnen gestuurd worden en filevorming tegengegaan.

De Vlaamse ministers spraken af dat die kilometerheffing volledig in de plaats komt van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling bij de inschrijving van het voertuig. Ook moet de operatie budgetneutraal zijn, en dus niet leiden tot een belastingverhoging. De concrete uitwerking van de kilometerheffing is voor de volgende Vlaamse regering.

LEES MEER. Vlaanderen klaar met huiswerk voor nationaal energie- en klimaatplan: “Haalbaar én betaalbaar”

Bussen emissievrij

Tegen 2030 moeten alle nieuwe verkochte personenwagens koolstofarm zijn, waarvan minstens de helft emissievrij. Tegen dan moet een kwart van de bussen die nieuw aangekocht worden koolstofarm zijn, net als minstens 5 procent van de zware vrachtwagens en minstens 30 procent van de bestelwagens. Bussen die in stadskernen rijden zijn vanaf 2025 emissievrij.

“Dit is een ambitieus maar haalbaar en betaalbaar Energieplan voor de toekomst. We stappen af van fossiele brandstoffen, maken onze gebouwen energie-efficiënt en stappen zoveel mogelijk over naar groene warmte, zonne- en windenergie”, besluit Tommelein.

Strengere normen voor fijn stof

Minder afval, slimme kilometerheffing en meer hernieuwbare energie: dit verandert het zomerakkoord
Foto: BDW

Voor de uitstoot van fijn stof heeft de Vlaamse regering gekozen om vanaf 2021 de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te hanteren, in plaats van de Europese, die maar half zo streng zijn. Nog deel van het Luchtkwaliteitsplan zijn maatregelen voor de landbouw, zoals betere luchtfilters voor stallen.

Bijkomende maatregelen voor mestopslag en voedselrantsoenen voor vee moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van het broeikasgas methaan wordt teruggedrongen. Er komen ook strengere isolatie- en verwarmingsnormen voor gebouwen, en maatregelen tegen voedselverspilling.

Betonstop

De Vlaamse regering heeft al langer de ambitie om iets te doen aan de ruimtelijke verrommeling en het verlies aan open ruimte. Momenteel verdwijnt er in Vlaanderen nog 6 hectare open ruimte per dag. Bedoeling is om dat tegen 2025 te halveren naar 3 hectare per dag en tegen 2040 te herleiden tot 0.

Een van de hete hangijzers in het dossier was het eigendomsrecht van grondeigenaars. Wanneer die eigenaars te horen krijgen dat hun gronden in bepaalde woonreservegebieden of overstromingsgebieden toch niet meer aangesneden zullen worden (omdat ze bijvoorbeeld moeilijk bereikbaar zijn), moeten zij daarvoor een compensatie krijgen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om mensen voor 80 procent te vergoeden. Die vergoeding is in het goedgekeurde plan opgetrokken naar 100 procent.

Dat zal een pak geld kosten, maar dat vindt de regering geen probleem. Lees er hier alles over.

Beter De Lijn

Minder afval, slimme kilometerheffing en meer hernieuwbare energie: dit verandert het zomerakkoord
Foto: Photo News

Op het vlak van mobiliteit werd een akkoord bereikt over De Lijn, met als doel “een beter bedrijf te worden”, aldus minister Weyts. “Het gratis beleid hebben we afgeschaft. De belastingdotatie hebben we naar beneden gehaald, maar de investeringen hebben we gevoelig verhoogd. Er komen 800 nieuwe bussen en een hoop nieuwe trams. Dat kan na een efficiëntie-oefening die we tegen 2020 moeten uitvoeren om De Lijn de concurrentie met privébedrijven te laten doorstaan. We gaan De Lijn zo een toekomst geven.”

LEES OOK. Nieuwe maatregelen moeten De Lijn klaarstomen voor liberalisering in 2020

Een betere dienstverlening belooft de Vlaamse regering ook, met betere verbindingen en aangepaste vervoersregio’s. “Alle mobiliteitsspelers zullen structureel aan tafel zitten. Lokale overheden, De Lijn, NMBS, Infrabel, Agentschap Wegen en Verkeer en meer zullen dan overleggen en inspraak krijgen. Zo kunnen gemeenten mee beslissen over het openbaar vervoer in hun gemeenten en streek. Lokale besturen zijn het best geplaatst om de lokale noden te detecteren.”

Een grote verandering is ook dat private busmaatschappijen voortaan van de ene stad naar de andere kunnen rijden. Lees er hier alles over.

Asbestveilig tegen 2040

Er werd ook een akkoord bereikt rond asbest, de bijzonder nuttige maar dodelijke bouwstof. De Vlaamse regering heeft een actieplan om tegen 2040 asbestveilig te zijn, onder meer door vergoedingen te geven voor wie asbest laat verwijderen.

Lees hier meer over het plan.

Bourgeois: “Grootste Vlaamse hervormingsregering ooit”

“Dit is de grootste Vlaamse hervormingsregering ooit”, zo zei een zichtbaar trotse Vlaamse minister-president Geert Bourgeois zaterdag bij de voorstelling van het zomerakkoord van zijn regeringsploeg. “Ik gebruik niet graag het woord historisch, maar deze beslissingen vormen een grote onomkeerbare omslag”, aldus Bourgeois. “Ik zit hier niet alleen te glimmen van het zweet, maar ook van trots.”

De minister-president begon met een opsomming van het palmares van zijn ploeg, gaande van de investeringen tot de belastingverlagingen en de grote hervormingen (zoals de kinderbijslag, het secundair onderwijs en de doorbraak in het Oosterweel-dossier).

Vervolgens ging de regeringsleider in op de grootste akkoorden die tijdens de marathonsessie van 20 uur werden bereikt, gaande van het Energie- en Klimaatplan tot het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en het afvalplan. “We maken hier een echte omslag op het vlak van duurzaamheid. Deze akkoorden moeten Vlaanderen definitief op het pad van de duurzaamheid zetten.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees