Justitieminister Geens wil honderd gedetineerden in “transitiehuizen”

Gezocht: uitbaters voor minigevangenissen

Gezocht: uitbaters voor minigevangenissen

Justitieminister Geens wil honderd gedetineerden in “transitiehuizen” Foto: ISOPIX

U kunt zich vanaf vandaag kandidaat stellen om in ons land een minigevangenis uit te baten, met plaats voor zo’n vijftien gedetineerden die een “grote vrijheid van komen en gaan” krijgen. ­Justitieminister Koen Geens (CD&V) noemt ze “transitiehuizen”. Gedetineerden worden er klaargestoomd op hun vrijlating, “zodat de kans verkleint dat ze hervallen”.

Geens wil op termijn honderd plaatsen creëren in verschillende transitiehuizen, verspreid over heel België. Het idee komt uit het buitenland overgewaaid, waar al langer gevangenen overgeplaatst worden naar een soort van gemeenschapshuis als het einde van hun straf in zicht komt.

De beveiliging is er veel minder streng dan in een gewone gevangenis, “er is een grotere vrijheid van komen en gaan. Al zullen er strenge regels gelden. En gedetineerden die de regels over­treden, riskeren meteen naar de gevangenis te worden terug­gestuurd”, beklemtoont het ­kabinet van justitieminister Koen Geens. Sowieso komen gedetineerden pas in aanmerking voor een plek in een transitiehuis wanneer ze aan bepaalde veiligheidscriteria voldoen.

In centrumsteden

Waar de minigevangenissen komen – in een eerste testfase komen er twee transitiehuizen, één in Vlaanderen en Wallonië, om dan later uit te breiden – hangt af van de voorstellen die het kabinet nu ontvangt. Al liet Geens verstaan dat hij het ­logisch zou vinden dat ze in centrumsteden komen.

Gezocht: uitbaters voor minigevangenissen
Justitieminister Geens wil honderd gedetineerden in “transitiehuizen” Foto: BELGA

Vraag is hoe buurtbewoners op de komst van die transitiehuizen reageren. “Een goede communicatie met de buurt is heel belangrijk, wil deze aanpak een kans van slagen krijgen. Mensen mogen niet het idee krijgen dat ze gevaarlijke individuen naast de deur krijgen”, beklemtoont N-VA-Kamerlid en justitie­specialiste Sophie De Wit.

Het is nog onduidelijk welke organisaties geïnteresseerd zijn om dergelijke minigevangenissen uit te baten. In principe mag iedereen zich kandidaat stellen. “Zo zijn er enkele vzw’s bezig met thema’s als re-integratie van gevangenen”, klinkt het in justitiekringen. Maar mogelijk komen er ook kandidaturen uit onverwachte hoek. Zo bleek de internationale beveiligingsgroep G4S eerder plots geïnteresseerd in de ­uitbating van een Antwerpse daklozenopvang. Eender welke ondernemer of organisatie kan vanaf nu een voorstel indienen.

De transitiehuizen moeten ­vermijden dat gedetineerden na een jarenlange gevangenisstraf totaal onvoorbereid weer in de maatschappij terechtkomen. Gedetineerden zullen er daarom van dichtbij worden begeleid door experts en instanties “en weer zelfstandig leren wonen, werk zoeken, relaties aangaan, kortom: opnieuw leren om te functioneren buiten beveiligde muren”, aldus de minister. Het moet ook de kans verkleinen dat ze hervallen, waarna ze opnieuw in de gevangenis belanden.

Overbevolking

De cipiersvakbonden bekijken Geens’ plannen met enige ­achterdocht. “Het blijft voor ons allemaal erg onduidelijk hoe dit systeem in de praktijk zal ­functioneren”, klinkt het bij de christelijke vakbond. Geens ­beloofde de vakbonden dat via deze minigevangenissen de overbevolking in de gewone gevangenissen “kan worden teruggedrongen”.

Corrigeer

MEER NIEUWS