Maatregelen rond droogte versoepeld

Oost-Vlaanderen mag weer (een beetje) sproeien

Oost-Vlaanderen mag weer (een beetje) sproeien

Foto: Hollandse Hoogte / Rob Voss

Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap, want ook de komende dagen wordt er weinig of geen neerslag verwacht. Maar toch werden in Oost-Vlaanderen de maatregelen rond de aanhoudende droogte een beetje versoepeld.

MAG NU WEL

Het sproeiverbod blijft van toepassing in Oost-Vlaanderen, maar de regels zijn iets soepeler geworden. Zo worden de uren waarop men mag besproeien uitgebreid van 20 tot 8 uur tot 18 tot 10 uur. Let wel: dat geldt alleen voor het sproeien (met niet-leidingwater) van moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen. “De wijziging kwam er op vraag van de landbouwsector”, zo meldt Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur, in een persbericht. “De beschikbare sproeiperiode was te beperkt om de besproeiing van hun teelten rond te krijgen.”

LEES OOK. Profvoetbalclubs willen vrijstelling van sproeiverbod: “Cruciaal om ons beroep uit te oefenen”

NOG ALTIJD VERBODEN

Het blijft voorlopig verboden om water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken voor:

- Het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd.

- Het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is.

- Het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen.

- Het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden.

- Het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels.

- In de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

- Het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen maar enkel tussen 18 en 10 uur en met niet-leidingwater.

- Het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18 en 10 uur met niet-leidingwater

Onbevaarbare waterlopen

Ook het verbod op captatie voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders, met uitzondering van captatie voor de openbare drinkwatervoorziening, blijft behouden. Die maatregel geldt echter niet meer voor het capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. “Dat om ervoor te zorgen dat vee kan beschikken over voldoende drinkwater”, luidt het.

OVERZICHT. Deze maatregelen tegen de droogte gelden er in jouw provincie en dit zijn de boetes

Corrigeer

NIEUWS