Herontwikkeling van verlaten bedrijfssite zorgt voor stuk ‘nieuw Zulte’ in het Centrum

Gemeente Zulte koopt terrein Lys Yarns aan

Gemeente Zulte koopt terrein Lys Yarns aan

Een tevreden burgemeester Simon Lagrange ging met het voltallige schepencollege de site Lys Yarns bekijken. Foto: LEZ

Zulte - De gemeente Zulte heeft het terrein van het failliete bedrijf Lys Yarns aangekocht. Het gemeentebestuur wil in deze zone een mooi stuk “nieuw Zulte” creëren tussen de N43 Staatsbaan en de Leie. “Dit is een unieke kans om aan dorpskernvernieuwing te doen. Het centrum van Zulte krijgt er een nieuw centrumgebied van 2,4 hectare groot bij. Er is ruimte voor nieuwe bewoning, extra groen en bijkomende zorgmogelijkheden voor bejaarden. Daarvoor gaan we samenwerken met het aanpalende woonzorgcentrum”, zeggen burgemeester Simon Lagrange, schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs en OCMW-voorzitster Linda Detailleur.

Lys Yarns

Het voormalige textielbedrijf Lys Yarns ging in 2011 failliet. Het bedrijfsterrein beslaat 2,4 hectare en is gelegen in het centrum van Zulte, op de hoek van de Staatsbaan met de Boelakendreef. De site is grotendeels bestemd als woongebied en gedeeltelijk als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Aankoop

Het gemeentebestuur van Zulte was al langer zeer geïnteresseerd om dit terrein te verwerven. Op de gemeenteraadszitting van 27 juni 2017 verkreeg het schepencollege de machtiging van de voltallige gemeenteraad om een bod uit te brengen, binnen de grenzen van een opgemaakt schattingsverslag.

Na een aantal besprekingen en onderhandelingen met de curator kon de gemeente de aankoop uiteindelijk afronden voor een bedrag van 1,9 miljoen euro. Intussen werd de aankoopakte ook notarieel verleden. De gemeente is nu dus officieel eigenaar.

Unieke kans

“Zo’n kans krijg je niet vaak als gemeente”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “De ligging van Lys Yarns is uniek.  We kunnen een prachtig stuk “nieuw Zulte” creëren tussen de drukke N43 en het rustige Leielandschap. Hier komt ruimte voor aangenaam en betaalbaar wonen, extra voorzieningen voor de gemeenschap, een publieke groen- en speelzone, een doorsteek voor fietsers en voetgangers, een veilige verkeersontsluiting voor de Vrije Basisschool en het woonzorgcentrum, uitbreidingsmogelijkheden voor deze instellingen, … Samen met de site van de voormalige Wolspinnerij, die privé-eigendom is, is de herontwikkeling van Lys Yarns enorm belangrijk voor de toekomst van Zulte. Als gemeentebestuur willen we hier zeer graag een actieve en leidende rol in spelen. Daarom hebben we het terrein zelf aangekocht.”

“We hebben deze aankoop goed voorbereid”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Financiën Olivier Peirs. “We hebben een analyse gemaakt van de te verwachten kosten, ook voor de sanering, en van de opbrengsten die een herontwikkeling zal genereren. We hebben ook een schattingsverslag laten opmaken. We hebben de laatste jaren zuinig en efficiënt gewerkt, zodat we de aankoop kunnen verwerken in ons financieel meerjarenplan, zonder een extra lening te moeten aangaan en zonder dat andere investeringen geschrapt worden. Voor de aankoop kunnen we trouwens rekenen op een Vlaamse subsidie van 30% op de aankoopprijs. Dat betekent €570.000. Ook voor de saneringswerkzaamheden zullen we van subsidies kunnen genieten. We gaan nu op korte termijn de nodige stappen ondernemen voor de afbraak van de bestaande gebouwen en de sanering van de bodem.”

Zorgzone

“Bij de invulling van de site zullen we zeker streven naar een goede samenwerking met de nabijgelegen school en het woonzorgcentrum. Er is in onze gemeente nood aan extra betaalbare huisvesting voor zorgbehoevende bejaarden. Het woonzorgcentrum is de ideale partner voor de ontwikkeling van een zorgzone op een deel van de site”, besluit OCMW-voorzitter Linda Detailleur.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio