“Mama, ik ben bang!” Wat als je kind schrik heeft tijdens het onweer? En hoe ga je om met angstige huisdieren?

“Mama, ik ben bang!” Wat als je kind schrik heeft tijdens het onweer? En hoe ga je om met angstige huisdieren?
Na een hittegolf komen de regenbuien en onweders. En vooral die laatste kunnen op bepaalde plaatsen erg hevig zijn. Maar wat doe je als je kinderen doodsbang zijn? En wat als de hond des huizes ergens in een hoekje kruipt omdat ook hij bibbert van de schrik? Experts leggen het ideale plan van aanpak uit bij donder en bliksem.

De weer- en nieuwssites staan vol titels die waarschuwen voor hevig warmteonweer. Eens het schouwspel van klank en licht begint, ben je zelf misschien bang en hard aan het hopen dat het snel voorbijgaat ...