Heibel over haaientanden

Vlaamse overheid gunt fietsers geen voorrang meer op kruispunten: “Dit is levensgevaarlijk”

Vlaamse overheid gunt fietsers geen voorrang meer op kruispunten: “Dit is levensgevaarlijk”

Foto: rr

Leuven / Heverlee -

Het zit er bovenarms op tussen het Leuvense stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer, dat op een aantal drukke kruispunten de fietsers hun voorrang heeft “afgenomen”. De verplaatste haaientanden zijn een voorbode voor wat in heel Vlaanderen staat te gebeuren. “Dit verhoogt de veiligheid”, verdedigt Wegen en ­Verkeer zich.

“De nieuwe fietsmarkeringen creëren levens­gevaarlijke en onduidelijke situaties”, zegt de Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A). Hij vraagt dat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zijn Agentschap Wegen en Verkeer tot de orde roept.

Oorzaak van de woede zijn nieuwe markeringen op een aantal fietsoversteekplaatsen op de ring rond Leuven. Tot gisteren hadden fietsers er voorrang, maar die hebben ze moeten afgeven aan de auto’s. Of met andere woorden: de haaientanden die voordien de auto’s tegenhielden, zijn verhuisd naar het fietspad.

De aanpassingen zijn het gevolg van een nieuwe aanpak van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Waar het fietsverkeer een Vlaamse gewestweg kruist, hadden fietsers soms wel én soms geen voorrang, al naargelang de locatie. Dat zorgde voor veel verwarring en gevaarlijke situaties”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Vandaar dat het agentschap in heel Vlaanderen bezig is om langs gewestwegen dit soort kruispunten allemaal op dezelfde manier aan te passen, zodat het in één oogopslag duidelijk is dat de fiets er geen voorrang heeft. “Zo komen er op het fietspad ter hoogte van het kruispunt haaientanden, en verliest het fietspad er zijn rode kleur.” De normale fietspadmarkering – lange, witte strepen – wordt er vervangen door subtiele fietsgeleidingslijnen.

Maar de nieuwe regeling valt op verschillende plekken niet in goede aarde. In het Vlaams Parlement kreeg Weyts al een hoop kritische vragen. Het Leuvense stadsbestuur sluit zich aan bij die kritiek, nadat er de voorbije dagen enkele kruispunten werden aangepakt. “Vlaanderen brengt fietsers in Leuven in gevaar”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets onomwonden. “Fietsers én automobilisten zijn al jaren gewoon dat op deze kruispunten fietsers voorrang hebben”, aldus Robbeets. “Op deze drukke kruispunten is er bovendien geen plaats voor fietsers om te wachten tot ze kunnen oversteken. Autodoorstroming lijkt eens te meer belangrijker dan de veiligheid van fietsers.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer erkent “dat het niet leuk is voor fietsers dat ze op een aantal kruispunten plots geen voorrang meer hebben op auto’s. Maar onze bekommernis is de veiligheid. Het kan niet dat gelijkaardige kruispunten compleet andere regels hebben.”

Corrigeer

NIEUWS