Fietsers dreigen zelf actie te ondernemen tegen haaientanden

Leuven -

Leuvense fietsers, verontwaardigd over de nieuwe wegmarkeringen op de Ring waardoor ze hun voorrang verliezen, dreigen zelf actie te ondernemen als het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) de haaientanden niet verwijdert.

“We kunnen het er als fietsers niet bij laten”, stuurde Wouter Florizoone gisteren de wereld in, kandidaat voor Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Ofwel wordt de situatie gecorrigeerd door AWV, ofwel gaan we zelf aan de slag.”

“Als AWV en minister Ben Weyts niet meteen inzien dat ze een kapitale fout hebben gemaakt, moeten we nadenken over acties waarbij we het beleid heel duidelijk in vraag stellen”, zegt hij. “De markeringen al dan niet symbolisch verwijderen bijvoorbeeld, of een actie voeren waarbij we met een aantal mensen een ketting vormen om zo'n afslag te blokkeren.”

De politicus’ oproep krijgt enorm veel bijval. Onder andere Michaël Cloet van Bar Stan vindt dat er actie nodig is. Ook studentenkoepel Loko wil de haaientanden voor fietsers weg. “Deze beslissing is een duidelijke stap terug”, klinkt het. Open VLD Leuven ziet liever de ring volledig heringericht, met conflictloze kruispunten en een groot deel eenrichting, waarbij plaats wordt vrijgemaakt voor een wandel- en fietsboulevard.

Het AWV houdt echter voet bij stuk: “De nieuwe wegmarkeringen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat blijft zo. We begrijpen dat fietsers dat jammer vinden, maar we hebben als wegbeheerder beoordeeld dat dit voor de verkeersveiligheid beter is. De maatregelen zijn overigens in nauwe samenspraak met de Fietsersbond genomen.”

Op sommige plekken zijn er nu haaientanden voor zowel auto's als fietsers. “Dat heeft te maken met onze aannemer die in één dag niet al het werk heeft kunnen afmaken. Dat wordt rechtgezet in een volgende fase”, zegt Anton Decoster van AWV.

Bevoegdheid AWV inperken

Ondertussen heeft schepen Mohamed Ridouani (SP.A) via Twitter ervoor gepleit om de bevoegdheid van het AWV in te perken. “Laat steden de eigen kruispunten inrichten”, klinkt het. “Ze hebben dagelijkse ervaring met verkeersstromen. Plus betere afstemming met eigen beleid.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio