Minister Weyts fluit AWV terug: “Kan niet dat fietsers voorrang verliezen”

Minister Weyts fluit AWV terug: “Kan niet dat fietsers voorrang verliezen”
Brussel -

Minister Weyts (N-VA) corrigeert het AWV over de voorrangsregel voor fietsers. Voor hem kan het niet dat fietsers de voorrang die ze hadden, verliezen. “Ik investeer geen historisch hoge bedragen in nieuwe fietspaden, -bruggen en - tunnels om de fietsers dan mínder belangrijk te maken in het verkeer.” Het AWV laat weten in gesprek te gaan met de minister.

De discussie ontstond nadat het Agentschap Wegen en Verkeerd op een aantal drukke Leuvense kruispunten ‘haaientanden’ plaatse voor fietsers. “Dit verhoogt de veiligheid”, klonk het toen bij het.

“Waar het fietsverkeer een Vlaamse gewestweg kruist, hadden fietsers soms wel én soms geen voorrang, al naargelang de locatie. Dat zorgde voor veel verwarring en gevaarlijke situaties”, klonk het afgelopen vrijdag. Maar nu blijkt dat de minister van Mobiliteit, net terug uit vakantie, die redenering niet volgt.

“Ik ben bij terugkomst uit vakantie zelf geschrokken van de interpretatie die men blijkbaar gegeven heeft aan het dienstorder van de leidend ambtenaar van AWV. Die kan voor mij niet door de beugel”, zegt hij. Daar waar fietsers vandaag voorrang hebben, blijven ze die houden. Punt. Ik investeer geen historisch hoge bedragen in nieuwe fietspaden, -bruggen en - tunnels om de fietsers dan mínder belangrijk te maken in het verkeer.”

LEES MEER. Vlaamse overheid gunt fietsers geen voorrang meer op kruispunten: “Dit is levensgevaarlijk”

Veel verwarring

Volgens de minister is een en ander te wijten aan een dienstorder dat het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat order moest voor uniformiteit zorgen op de fietsoversteken. “Er bestond en bestaat immers veel onduidelijkheid. Allerhande kleuren en markeringen worden door elkaar gebruikt voor fietsstroken of fietssuggestiestroken waarbij niemand nog weet wie waar voorrang heeft.”

Het dienstorder moest daar duidelijkheid over scheppen. Zo voorziet het bijvoorbeeld een rode kleurmarkering wanneer fietsers bij een oversteek voorrang hebben op auto’s en een gele voor fietssuggestiestroken. Waar fietsers geen voorrang hebben, introduceert het dienstorder de fietsgeleiding met een onderbroken witte lijn.

“Bij de toepassing van het dienstorder werd op enkele plaatsen echter de voorrang die fietsers eerder hadden, ongedaan gemaakt. In de reacties die er op volgden gingen sommigen zo ver om te stellen dat op Vlaamse wegen voortaan enkel maar voorrang zou gelden voor auto’s en niet meer voor fietsers.” Dat klopt volgens minister Weyts niet. “Het dienstorder is absoluut nuttig maar kan er absoluut niet toe leiden dat we op plaatsen waar fietsers vandaag wél voorrang hebben, we die gaan afschaffen”, zegt hij.

Geest van het order verandert niet

Dat dienstorder werd vorig jaar uitgevaardigd en moet voor uniformiteit zorgen op de fietsoversteken. Het AWV werkte daarvoor nieuwe makeringen uit: rode kleurmarkering wanneer fietsers bij een oversteek voorrang hebben op auto’s en een gele voor fietssuggestiestroken. Waar fietsers geen voorrang hebben, introduceert het dienstorder de fietsgeleiding met een onderbroken witte lijn.

De basisregel van het dienstorder is dat als een fietser de voorrangsbaan mee volgt, die voorrang heeft. Kruist de fietser de voorrangsweg, dan verliest hij of zij die, legt Veva Daniëls van het AWV uit.

“De geest van het dienstorder verandert niet, maar we hebben gemerkt dat de toepassing op het terrein flexibel moet zijn en we het order niet zomaar rigide kunnen toepassen”, zegt Daniëls. Die voegt daaraan toe dat het agentschap zondagochtend het gesprek is aangegaan met minister Weyts en die hen gevraagd heeft om duidelijkheid te scheppen over de uitzonderingen. “De minister vroeg ons dit uit te klaren en zei ook dat het niet kon dat fietsers die nu voorrang hebben die in de toekomst verliezen. We gaan het dus case per case bekijken. Morgenochtend gaan we daarmee aan de slag”

Groen: “Werken aan een duidelijke wegcode”

De Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen) vindt dat moet gewerkt worden naar meer duidelijkheid in de wegcode. “De wegcode is nu vaak nog voor interpretatie vatbaar.”

Watteeuw vindt het in eerste instantie belangrijk dat minister Weyts duidelijk maakt dat waar fietsers voorrang hadden, die hun voorrang blijven behouden. “Het is goed dat hij daar nu duidelijkheid in schept.” Maar volgens Watteeuw blijven ook nog veel onduidelijkheden over. “De wegcode is vaak nog onduidelijk en voor interpretatie vatbaar. We moeten werken naar een duidelijkere wegcode waarin fietsers, voetgangers én automobilisten weten wat ze moeten doen. Want dat is nu in sommige gevallen nog niet het geval.”

Fietsersbond tevreden

De fietsersbond reageert verheugd. “Wij zijn blij”, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. “Het Agentschap Wegen en Verkeer moet nu zo snel mogelijk evalueren, in samenspraak met ons en Fietsberaad, hoe het verder moet.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees