Gemeenten bepalen zelf hoeveel ze aanrekenen voor welke interventie

Brandweer bellen? Afhankelijk van waar je woont, kan dat een aardige cent kosten

Brandweer bellen? Afhankelijk van waar je woont, kan dat een aardige cent kosten

Foto: bfs

Vuur bestrijden doen ze nog gratis, maar voor een groot aantal andere interventies schrijft de brandweer tegenwoordig een factuur uit. En de bedragen blijken fors te verschillen in de verschillende Vlaamse brandweerzones. “Hulpverlening kost nu eenmaal veel geld, en de gemeenten en brandweerzones beslissen autonoom hoeveel ze daarvoor aanrekenen.”

Verschillende inwoners binnen de brandweerzone Rivierenland (Aartselaar, Berlaar, Bonheiden, Boom, Bornem, Duffel, Hemiksem, Heist-op-den-Berg, Lier ...) kregen recent een factuur van 100 euro in de bus. Ze belden vorige week tijdens een zwaar onweer de brandweer voor wateroverlast.

“In ons retributiereglement staat dat wanneer tussenkomst van de brandweer gevraagd wordt, wanneer het KMI code geel heeft afgekondigd, de inwoner mee de kosten betaalt. Bij code oranje of rood is de interventie gratis”, legt brandweerofficier Bert Michielsen van de hulpverleningszone Rivierenland uit. Het KMI had daar geen weet van en reageerde dan ook verbaasd.

Lees ook: Tientallen inwoners die stormschade leden krijgen factuur van de brandweer

Maar de regeling in zone Rivierenland blijkt geen alleenstaand geval. De reglementen omtrent onweersinterventies verschillen sterk van zone tot zone. Zo wordt in Antwerpen geen koppeling gemaakt met de waardering die het KMI aan een onweer geeft. “Als mensen, dieren of eigendommen door onweer in nood verkeren, wordt nooit een retributie aangerekend”, zegt woordvoerder Jasmien O van zone Antwerpen.

In de nabijgelegen zone Rand (Brasschaat, Essen, Edegem...) geldt dan weer een gelijkaardig reglement als in de zone Rivierenland. Ook daar wordt dus rekening gehouden met de waardering die het KMI aan een onweer geeft. Maar er wordt dan weer niet met forfaitaire bedragen gewerkt. De kosten van interventies kunnen er met andere woorden van geval tot geval verschillen.

In de zone Kempen wordt vooraf ingeschat wat de brandweer kan bieden bij een interventie. “Als een omgewaaide boom op privéterrein geen schade heeft berokkend en geen gevaar vormt, dan is dat niet per se een taak voor de brandweer. We vragen de betrokkenen dan om zelf een deskundige in te schakelen”, geeft communicatiedeskundige Suzy Dreesen als voorbeeld. “Maar wij rekenen geen retributie aan als we een storminterventie zelf nodig vinden.”

Wespennesten en alarminstallaties

Brandweer bellen? Afhankelijk van waar je woont, kan dat een aardige cent kosten
Foto: Joren De Weerdt

Een gelijkaardige willekeur lijkt zich voor te doen bij de verdelging van wespen. Om een wespennest te verwijderen, betaal je in de zone Zuid-West Limburg bijvoorbeeld 25 euro. Wil je dat de brandweer in het weekend komt is dat 50 euro. In de hulpverleningszone Rivierenland gaat het om 36 euro, in Gent om 40 euro. In Oost-Limburg betaal je 30 euro maar wanneer het dringend is 60 euro. En in de zone Vlaams-Brabant West krijg je een rekening gepresenteerd van maar liefst 75 euro.

Ook voor andere oproepen, zoals voor het stilleggen van een alarminstallatie die per ongeluk afgaat, variëren de prijzen sterk. In de zone Zuid-West Limburg betaal je 75 euro. In de hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (o.a. Brugge, Knokke-Heist, Oostkamp) is dat 150 euro en zelfs 300 bij een tweede interventie binnen het jaar op hetzelfde adres.

“Brandweerzones beslissen autonoom”

Brandweer bellen? Afhankelijk van waar je woont, kan dat een aardige cent kosten
Foto: credit

“Het uitbaten van een hulpverleningszone en alles wat daarbij komt kijken – de kost van interventies, materialen, opleidingen, lonen en logistieke ondersteuning – kost veel geld”, zegt Ophélie Boffa van de algemene directie Civiele Veiligheid. “De gemeenten dragen op financieel vlak hun steentje bij en ook de federale overheid neemt een deel van het werkingsbudget voor zijn rekening. Maar er zijn ook een aantal interventies die de brandweer wettelijk gezien mag aanrekenen. En die tarieven kan elke zone zelf, autonoom bepalen.”

De wet schrijft weliswaar voor dat een aantal interventies altijd gratis is. Het gaat onder meer om het bestrijden van branden, alle acties die nodig zijn om brand- of ontploffingsgevaar te vermijden, het redden van mensen of dieren in nood, een CO-meting en hulp bij overstromingen of erkende rampen.

“Maar voor alle andere interventies kan de brandweer kosten aanrekenen. Hoe hoog die zijn, dat is vastgesteld in het gemeentelijk retributiereglement. De bedragen moeten wel in alle gemeenten die onder een bepaalde hulpverleningszone dezelfde zijn”, legt Boffa nog uit.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees