Spoorbonden vragen speciale procedure voor treinbestuurders na drie wanhoopsdaden in Duffel

Vier zelfdodingen in één week, telkens op dezelfde plaats: treinbestuurders vragen maatregelen

Vier zelfdodingen in één week, telkens op dezelfde plaats: treinbestuurders vragen maatregelen

De psychiatrische instelling in Duffel, die vlak bij de spoorweg ligt. Foto: gva

Duffel -

Deze week vonden op de spoorverbinding tussen Brussel en Antwerpen vier zelfdodingen plaats op evenveel dagen tijd. Drie daarvan gebeurden in Duffel, al jarenlang een zwart punt. De spoorbond OVS, die vooral de bestuurders vertegenwoordigt, vraagt dat daar vanaf vandaag een “procedure voorzichtig rijden” geldt, zodat ze sneller kunnen remmen.

De “procedure voorzichtig rijden” geldt wanneer rond de spoorweg iets ongewoons gebeurt. Bijvoorbeeld bij een brand, maar ook wanneer er mensen dicht bij de sporen zijn gesignaleerd. Dan moeten de bestuurders vaart minderen, zodat ze beter zicht hebben en sneller kunnen remmen.

De Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) vraagt dat de NMBS deze procedure vanaf vandaag toepast in de omgeving van Duffel. Daar vonden deze week drie zelfdodingen plaats, telkens door pa­tiënten van de nabije psychiatrische instelling. Het ziekenhuis ligt op 250 meter van de spoorweg, en kampt al lang met dat probleem. “Maar het is de eerste keer dat er zoveel zijn zo kort na elkaar”, zegt hoofdarts Ann Berens.

Gisteren vond ook in Kontich, verder op de lijn Brussel-Antwerpen, nog een zelfdoding plaats, net als eerder deze week op een andere spoorlijn, in Turnhout.

“Vooral Duffel is jarenlang een zwart punt”, laat OVS weten. “In afwachting van structurele maatregelen stellen we voor om daar trager te rijden en tegelijk in de stations in de buurt extra personeel in te zetten om een oogje in het zeil te houden.”

De NMBS laat weten dat ze daar voor­lopig niet op ingaat, omdat die procedure enkel geldt vanaf het moment dat een incident zich voordoet. Ook Staf Aerts, waarnemend burgemeester van Duffel, neemt voorlopig geen extra maatregelen.

“Elke bestuurder heeft het al meegemaakt”

Ongeveer tien jaar geleden liet toenmalig minister van Overheidsbedrijven, Inge Vervotte (CD&V), de preventie van zelfdoding als een prioriteit in de beheersovereenkomsten van NMBS en spoorwegbeheerder Infrabel zetten. Sindsdien heeft Infrabel een lijst met “hotspots” gemaakt, onder meer in Duffel, waar ze extra beveiliging rond de spoorwegen voorziet. Hoever het daar vandaag mee staat, wil Infrabel niet kwijt. De laatste statistieken over het aantal zelfdodingen op het spoor dateren dan ook van voor 2015. Toen ging het over ongeveer honderd per jaar.

Volgens OVS, dat vooral treinbestuurders vertegenwoordigt, zijn er nauwelijks bestuurders te vinden die nog nooit een “persoonsongeval” hebben meegemaakt. “Sommigen zijn zelfs moeten stoppen omdat het hen te veel werd”, zegt een bestuurder van OVS anoniem. “Ik heb het zelf ook al meegemaakt. Je kunt je niet voorstellen hoe het is om iemand tegen 120 of 160 kilometer per uur voor je trein te zien sterven.”

INFO

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees