Eigenaar wil schilderij van 7.000 à 10.000 euro in katholieke middens houden

Kannunik schenkt kunstschat van Rubens-leerling aan Baardegemse Sint-Margarethakerk

Kannunik schenkt kunstschat van Rubens-leerling aan Baardegemse Sint-Margarethakerk

Paul Jacobs (links), het bestuur van het Faubourgcomité, en het bestuur van de kerkfabriek en de parochieploeg poseren voor het unieke schilderij Foto: lds

Aalst / Baardegem -

De Sint-Margarethakerk van Baardegem herbergt sinds kort een achttiende-eeuws werk van de Nederlandse schilder Jakobus de Wit. ‘Heilige Margaretha’ werd geschonken door een Nederlandse kanunnik die het portret in katholieke handen wil houden.

Het is een dramatisch verhaal, dat van de heilige Margaretha van Cortona. Haar heidense vader leverde haar over aan de Romeinse veldheer Olybrius toen hij ontdekte dat ze het christelijk geloof beleed. Toen de godvruchtige Margaretha weigerde haar geloof af te zweren, liet Olybrius haar in kokend water leggen en aan haar haren ophangen.Sonia Eliano beschrijft het verhaal in de brochure ‘Kapelletjes in Baardegem’. “Margaretha wordt zelfs belaagd door de duivel, op dit werk weergegeven door een slang”, vertelt diaken Paul Jacobs.Hij beschrijft het schilderij ‘Heilige Margaretha’, dat sinds kort in de Sint-Margerathakerk van Baardegem hangt. “Margaretha houdt zich vast aan het kruis, ze is een martelares. Vandaag zou je kunnen zeggen dat ze een voorbeeldfunctie vervult voor zij die gelovig zijn.”Hoe het schilderij in Baardegem terechtkwam, is een merkwaardig verhaal. Kanunnik Willem Van der Valk van de Nederlandse stichting Auxillium kwam in het Aalsterse dorpje terecht omdat hij de vorige pastoor, Jef De Rouck, goed kende, evenals kanunnik Collin van het bisdom Gent. Die laatste is dan weer een oud-scoutsvriend van Paul Jacobs.

Paleis in Amsterdam

“Dit schilderij wil ik via de Stichting Auxillium schenken aan de fraaie kerk van Baardegem die mij, via emeritus pastoor De Rouck, bekend is”, zegt monseigneur Van der Valk. “Jacob de Wit is een bekende en gekwalificeerde Nederlandse schilder, die onder andere de Mozes en de Aaronzaal van het Koninklijk Paleis in Amsterdam heeft gedecoreerd met Bijbelse taferelen. Nederland heeft ternauwernood aan Margaretha gewijde kerken, vandaar dat mijn gedachten, in overleg met het bisdom Gent, naar Baardegem gingen. Eveneens omdat deze kerk vermoedelijk niet in de toekomst aan de eredienst zal worden onttrokken.”Het schilderij wordt volgens het kunstrepertorium geschat op 7.000 à 10.000 euro. “Als zo'n schenking je zomaar in de schoot valt, kan je alleen dankbaar en blij zijn”, besluit Paul Jacobs.Het werk werd opgehaald door het Faubourgcomité in een veilinghuis in Antwerpen en opgehangen door de lokale smid Paul De Boeck. De lijst werd volledig hersteld door Greta Van Hoof.

Faubourgkermis en stoet

Op maandag 27 augustus om 10.30 uur wordt het schilderij tijdens de Faubourgmis van Baardegem-kermis officieel voorgesteld. De Faubourgfestiviteiten starten op vrijdag 24 augustus. Hoogtepunt is op dinsdag 28 augustus de Faubourgstoet.Alle info via www.baardegemfaubourg.be.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio