Plaatsing hoogtebegrenzers in wijk De Piste

Zulte - Het gemeentebestuur van Zulte zal op korte termijn twee hoogtebegrenzers plaatsen in de wijk De Piste. Deze dienen om het doorgaand zwaar vervoer door de wijk te beperken en zo de veiligheid in de wijk te verbeteren.

Als gevolg van diverse meldingen vanuit de wijk en op basis van uitgevoerde tellingen, werd bij de opmaak van het gemeentelijk verkeersleefbaarheidsplan beslist in De Piste maatregelen te nemen tegen het doorgaande zwaar vervoer van en naar de industriezone.

In eerste instantie werd dit gerealiseerd via een proefopstelling met breedtebeperking, doch deze opstelling bleek in de praktijk te hinderlijk voor het gewone verkeer. Daarom werd beslist, ter vervanging van deze proefopstelling, twee hoogtebegrenzers te installeren. Deze leveren geen hinder op voor het gewone verkeer en beperken het zwaar vervoer boven de hoogte van 3,5 meter. Dit is dezelfde hoogte als de hoogtebegrenzer aan de spoorwegtunnel in de Waalstraat. De hoogtebegrenzers worden eerstdaags geplaatst in de Leenstraat, tussen de Olmenlaan en de Beukenlaan, en in de Zonnelaan, voor het kruispunt met de Waalstraat.

Deze opstelling en hoogte werd besproken met de brandweer, zodat de dienstverlening in geval van nood verzekerd blijft. Ook met de afvalophalingsfirma werden de nodige afspraken gemaakt om de dienstverlening te verzekeren. Alle woningen in de wijk blijven via de Waregemstraat bereikbaar voor plaatselijk zwaar vervoer zoals voor leveringen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio