Ook ACV dreigt met ‘algemene acties’

Meerdere sluizen geblokkeerd tegen hervorming ambtenarenstatuut: “Maar mogelijk komen er ook nog acties die de burger treffen”

Meerdere sluizen geblokkeerd tegen hervorming ambtenarenstatuut: “Maar mogelijk komen er ook nog acties die de burger treffen”

Foto: Jimmy Kets

Brussel -

Het protest tegen de hervorming van het Vlaamse ambtenarenstatuut dreigt uit te breiden. Maandag waarschuwt de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten voor “algemene acties” als bevoegd minister Homans de plannen niet herziet. En door acties van de socialistische ambtenarenbond ACOD is ook een groot deel van het binnenvaartverkeer naar (de havens van) Antwerpen en Gent maandag onmogelijk.

Vakbond ACOD blokkeert sinds zondagavond een aantal sluizen (Wijnegem, Hasselt, Diepenbeek en Ham). Maandagochtend werd de actie uitgebreid naar de sluizen van Evergem en Oudenaarde en later op de dag zouden ook de sluizen in Brugge en in Menen nog geblokkeerd worden. “Hierdoor is er geen binnenvaartverkeer meer mogelijk naar de haven van Antwerpen en naar Nederland”, klinkt het in vakbondskringen. Ook de haven van Gent zou hinder ondervinden. Er zijn lange wachttijden aan de sluizen.

De vakbond is bovendien van plan om later op de dag, bij de shiftwissel, ook het werk neer te leggen aan de sluizen van Brugge en Menen. Dan wordt ook de toevoer naar de haven van Zeebrugge geblokkeerd. “We kiezen voor enkele strategische plaatsen. Er staan stakingsposten opgesteld en het meeste van ons personeel zit vandaag thuis”, zegt algemeen vakbondssecretaris Jan Van Wesemael.

De actie is gericht tegen de hervorming van het ambtenarenstatuut, zoals de Vlaamse regering net voor de zomervakantie bekendmaakte. Volgens die hervorming zal er ook gesleuteld worden aan de arbeidsvoorwaarden van statutairen. De jongste weken werden al gelijkaardige acties gevoerd, waarbij telkens enkele sluizen werden geblokkeerd.

En er zullen wellicht ook nog acties volgen. Zondagavond liet Van Wesemael verstaan dat hij voort actie wil voeren tot de voorstellen voor àlle Vlaamse ambtenaren van tafel worden gehaald. Van Wesemael beklemtoont ook dat zijn vakbond tot nu toe gekozen heeft voor acties die de burger ontzien. “Maar misschien komen er in de toekomst andere acties.”

“Algemene acties”

Ook het ACV Openbare Diensten dreigt met acties. Maandag heeft de christelijke vakbond een brief gestuurd naar de minister. Daarin wordt gevraagd om niet verder te gaan met het plan om de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Vlaamse overheid naar het minimum te herleiden. “De minister wil de arbeidsvoorwaarden voor de statutairen verslechteren in plaats van die van de contractuelen te verbeteren. Wij willen haar laten inzien dat harmoniseren ook op een andere manier kan”, luidt het in een persbericht. “Een harmonisering naar het minimum voor iedereen kan voor ons niet.”

Als de Vlaamse regering de plannen die net voor de zomervakantie werden bekendgemaakt niet herziet, dreigt dus ook de christelijke ambtenarenbond met “algemene acties”. “In ieder geval plant het ACV van 10 tot 18 september samen met de andere vakorganisaties personeelsvergaderingen in de verschillende provincies. Daarmee willen ze het personeel informeren over de geplande hervormingen. Tegelijk wordt ook een petitie gelanceerd waarmee de vakorganisaties willen tonen dat het personeel de plannen van de Vlaamse regering niet pikt”.

“Selectieve kritiek”

Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) heeft intussen gereageerd op de acties. Die noemt ze ‘redelijk onbegrijpelijk’. “Dat men al staakt voor of tijdens de voorziene onderhandelingen is onbegrijpelijk”, klinkt het.

Meerdere sluizen geblokkeerd tegen hervorming ambtenarenstatuut: “Maar mogelijk komen er ook nog acties die de burger treffen”
Liesbeth Homans Foto: Luc Daelemans

Wat de geviseerde hervorming van de ziekteverlofregeling betreft, noemt Homans de kritiek van het ACOD “selectief”. Het klopt dat zieke ambtenaren na dertig dagen terugvallen op 65 procent van hun loon. “Maar nu is dat oneindig. Het is trouwens nog altijd een betere regeling dan in de private sector, waar men na dertig dagen terugvalt op 60 procent van het loon en na een jaar op een nog lager percentage. Bovendien vergeet het ACOD te vertellen dat er uitzonderingen zijn voor mensen met zware ziekten zoals kanker of arbeidsongevallen. Voor hen blijft de oude regeling van kracht”.

Het kabinet-Homans hamert er ook op dat de geplande hervorming geen besparingsoefening is. “De middelen die zouden worden uitgespaard met de hervorming van het ziekteverlof worden integraal gestort in het pensioenfonds voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. De middelen blijven dus naar het personeel gaan”, aldus de woordvoerder van Homans.

De N-VA-minister zegt wel bereid te zijn om de onderhandelingen te vervroegen. “Wij waren bereid om al voor het zomerreces te starten met de onderhandelingen, maar op vraag van de vakbonden is de eerste vergadering toen vastgelegd op 24 september. Als de vakbonden die start nu willen vervroegen, zijn we daartoe bereid”.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees