Goedkopere zonnepanelen op komst? Europa schrapt heffingen op Chinese import

© REUTERS

Maandag om middernacht komt na bijna vijf jaar een einde aan de extra heffingen die de Europese Commissie sinds 2013 oplegt aan Chinese zonnepanelen die in Europa geïmporteerd worden. Ze gaat daarmee in tegen de industrie, die vreest dat Europese bedrijven niet zullen kunnen concurreren met goedkope Chinese zonnepanelen.

De EU voerde in december 2013 antidumping- en anti-subsidieheffingen in op zonnepanelen uit China, die opliepen tot 64,9 procent. In maart 2017 werd de maatregel voor achttien maanden verlengd, maar toen al was duidelijk dat de Commissie werkte aan een graduele verlaging van de heffingen. Ze wilde niet alleen een evenwicht vinden tussen de belangen van de gebruikers, de importeurs en de Europese producenten van zonnepanelen, maar wilde er tegelijk voor zorgen dat de prijzen die consumenten voor hun zonnepanelen moeten betalen, steeds meer in de lijn lagen van de mondiale prijzen.

De belangenverenigingen van de Europese producenten van zonnepanelen hebben de Commissie nog gevraagd de maatregelen te verlengen, maar hun verzuchtingen vielen op een koude steen. De marktomstandigheden kunnen niet meer als rechtvaardigingsgrond voor de heffingen ingeroepen worden, luidt het. EU ProSun, dat in 2012 aan de basis van de oorspronkelijk klacht over het “dumpen” van Chinese zonnepanelen lag, reageert ontgoocheld en zegt dat de Europese producenten weggeconcurreerd dreigen te worden.

De sectorvereniging van importeurs en installateurs, SolarPower Europe, spreekt daarentegen van een mijlpaal en zegt dat de grootste barrière voor de groei van de sector wegvalt.

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie