“Een huis kopen in Gent is voor velen onbetaalbaar, een huis huren helaas ook”

© fvv

Wordt betaalbaar wonen hét thema van de nakende verkiezingen? SP.A-Groen lost alvast een schot voor de boeg met een ambitieus Masterplan Wonen. De kern daarvan is dat de ploeg die de afgelopen zes jaar de koers kon bepalen het roer voor een deel omgooit: “Wij moeten meer inzetten op huurwoningen in plaats van koopwoningen.”

Geert Neyt

De Gentse wooncijfers knipperen al jaren felrood. De vraag naar nieuwe panden blijft stijgen, ook al omdat er in tien jaar tijd 20.000 Gentenaren bij zijn gekomen. “Door de krapte op de woningmarkt worden waanzinnige prijzen gevraagd”, zegt schepen van Wonen Sven Taeldeman (SP.A).

Daardoor is het voor 75 procent van de inwoners onmogelijk geworden om een instapklaar huis te verwerven. “Meer nog, ook huren wordt een probleem voor meer mensen. Wie een bescheiden maandinkomen heeft van 1500 euro kan geen 750 euro huur blijven ophoesten.”

Wonen in Gent werd de afgelopen tien jaar dan ook fors duurder. Volgens cijfers van de Stad zelf kostte een flat in Gent gemiddeld 148.000 euro in 2006. Tien jaar later was dat al 249.000 euro.

De aankoop van een huis bedroeg in 2006 gemiddeld 150.000 euro. In 2016 moest daar al 259.000 euro voor neergeteld worden.

Ook de gemiddelde huurprijzen zijn gestegen. Van 500 à 550 euro in 2008 naar 650 à 800 euro nu.

Het kartel erkent de wooncrisis en heeft een Masterplan Wonen opgesteld met concrete maatregelen die het wil invoeren. Als de kiezer tenminste beslist dat het na oktober verder mag besturen.

Duwtjes in de rug

Het masterplan wil de crisis te lijf gaan met een verdrievoudiging van het investeringsbudget, van 30 miljoen naar 90 miljoen euro. Opvallend is dat het kartel het geweer voor een deel van schouder verandert.

“We zetten volop in op de huurmarkt”, zegt Taeldeman. “En we hebben daarbij in de eerste plaats oog voor de mensen met een laag inkomen. “

© fvv

De afgelopen bestuursperiode zijn er ondanks de groeiende vraag nauwelijks sociale woningen bij gekomen in Gent. Op 31 december 2017 waren er 14.000 (van de 15.300) effectief verhuurd. Veel te weinig om aan de vraag te voldoen. Het aantal mensen op de wachtlijst blijft immers al jaren schommelen rond 10.000.

“Een sociale huisvestingsmaatschappij verliest nu geld aan elke woning die ze bouwt”, aldus schepen van Milieu en Energie Tine Heyse (Groen). “Daarom willen we enkele duwtjes in de rug geven. Voor elke nieuw gebouwde sociale woning geven we een investeringssubsidie van 10.000 euro. Met een totaalbudget van 15 miljoen euro moet dat leiden tot 1.500 extra sociale woningen voor Gent.”

Ook voor het renoveren of energiezuiniger maken van een sociale woning zal extra steun worden uitgetrokken. En een sociale woningmaatschappij die wil bouwen op grond van de stad zal die grond niet moeten kopen, maar gratis mogen gebruiken gedurende een lange periode.

Eerst bouwen, dan slopen

Voor mensen met een inkomen dat te hoog is om een sociale woning te huren maar toch niet volstaat om een eigendom te kopen, wil het kartel via de Stadsdienst huuringent budgetwoningen aanbieden voor een huurbedrag dat twintig procent onder de marktprijs ligt. Het plan mikt op 650 nieuwe woningen voor de komende legislatuur. 250 woningen die ingepland waren als budgetkoopwoning worden omgevormd tot budgethuurwoning.

Een andere nieuwigheid in het masterplan van SP.A-Groen is de aanpak van krotten. “Voor bewoners van woonblokken die te slecht zijn om te renoveren, zullen we in de buurt eerst nieuwe woningen bouwen en pas daarna de slechte woning slopen”, aldus Heyse.

© fvv

Daarnaast worden ook eigenaars die geen fondsen meer over hebben om hun woning te vernieuwen of energiezuiniger te maken, geholpen met een subsidie van 30.000 euro. Dat bedrag moet pas worden terugbetaald als het huis wordt doorverkocht.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio