Commissie die strafwetboek moest hervormen gooit de handdoek

Commissie die strafwetboek moest hervormen gooit de handdoek

Foto: Photo News

De commissie die al drie jaar bezig is met de hervorming van het strafwetboek heeft met de laatste rechte lijn in zicht de handdoek gegooid. Reden: ze hekelen de ingrijpende politieke wijzigingen die aan hun ontwerptekst zijn aangebracht. Voor de experts moeten er minder korte gevangenisstraffen worden uitgesproken.

Omdat het Belgisch Strafwetboek nog van 1867 dateert, heeft minister van Justitie Koen Geens drie jaar geleden een commissie tot hervorming van het strafrecht opgericht. Twee experts werden daarvoor aangesteld: Damien Vandermeersch, gewezen onderzoeksrechter in Brussel, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie en hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain en de Université Saint-Louis de Bruxelles. En professor Joëlle Rozie, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

“Om aan de kwaliteitsvereisten van een modern wetboek te voldoen, vormden drie kernwoorden de rode draad van de vooropgestelde hervorming: accuraat, coherent en eenvoudig. Om het voor de rechter mogelijk te maken een billijke en doeltreffende straf uit te spreken, vinden de experts dat het straffenarsenaal moet worden gediversifieerd, ook op het vlak van alternatieve straffen. Uitgangspunt was dat de vrijheidsberovende straf, de gevangenisstraf dus, de ultieme straf moest zijn.

“Toen vlak voor het zomerreces onze voorstellen door de federale regering werden goedgekeurd, vonden we elementen terug die “volledig in strijd zijn met de krachtlijnen en de uitgangspunten die werden verondersteld het fundament van een nieuw strafwetboek uit te maken”, zeggen Joëlle Rozie en Damien Vandermeersch aan Nieuwsblad.be.

De experts hadden een hiërarchie van strafbaarstellingen opgesteld gaande van sanctieniveau 8 (het zwaarste niveau met een levenslange gevangenisstraf) naar niveau 1 (geen gevangenisstraf) maar wel bv. een geldboete van 200 tot 20.000 euro, een werkstraf van 20 tot 120 u/, probatiestraf van 6 maanden tot 12 maanden, verbeurdverklaring, geldstraf vastgesteld op basis van het verwachte of uit het misdrijf behaalde voordeel, de uitsluiting van het recht in te schrijven voor overheidsopdrachten of om concessies te verkrijgen voor een periode van een jaar tot ten hoogste tien jaar of een veroordeling bij schuldigverklaring...

Minder korte celstraffen

“Misdrijven die volgens ons in niveau 1 behoren zijn bijvoorbeeld de lichtste gewelddaden zonder integriteitsaantasting (dus bv. zonder schram of blauwe plek), de enkele belediging, laster, schending briefgeheim, niet-aangifte van de geboorte van een kind, aanmatiging van naam/titel, de lichtste vorm van vandalisme,.... “, zegt Rozie.

“In tegenstelling tot ons voorstel om niet alle misdrijven meer te bestraffen met een gevangenisstraf, staat in de tekst het omgekeerde, wat een exponentiële toevlucht naar de gevangenis dreigt te impliceren.

Rozie en Vandermeersch zeggen de minister van Justitie niets te verwijten en begrijpen dat er in de politiek compromissen moeten worden gesloten, maar zeggen dat de finale teksten “haaks staan op de wetenschappelijke literatuur en de adviezen van talrijke experten. Korte gevangenisstraffen werken contraproductief en werken recidive in de hand.”

“We kunnen dan ook alleen maar vaststellen dat ze er niet in geslaagd zijn de regering te overtuigen van een reeks wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten, vooral wat betreft de gevangenisstraffen en de recidive. De hele hervorming van het strafwetboek druist bovendien ook in tegen hun overtuigingen “als mens. Daarom hebben we de minister meegedeeld dat we een punt zetten achter hun aanstelling als expert”, zeggen Joëlle Rozie en Damien Vandermeersch.

Geens reageert

In een reactie zegt minister van Justitie Koen Geens aan Nieuwblad.be dat hij met spijt kennis genomen heeft van de beslissing van de experten om zich terug te trekken en bedankt hij hen voor hun geleverd werk. “De wijzigingen die de regering aanbracht in de tekst van de experten zijn beperkt. Maar er blijft een verschil tussen een wetenschappelijk project en een regeringsvoorstel.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees