Fusie tussen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn? Adviesraad heeft bedenkingen

Fusie tussen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn? Adviesraad heeft bedenkingen

Foto: BELGA

De fusie die de Vlaamse regering wil doorvoeren van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn is nog te beperkt en biedt nog onvoldoende garanties voor een geïntegreerd beleid. Dat zegt de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids-, en Gezinsbeleid (SAR WGG) in een advies. De adviesraad stelt ook een andere naam voor het fusieagentschap voor.

De Vlaamse regering wil de Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn onder één dak brengen binnen een nieuw agentschap ‘Jeugd en Gezin’. Bedoeling van de fusie is om efficiënter en meer geïntegreerd beleid te kunnen voeren rond kinderen en jongeren. Dat gaat dan van de nieuwe kinderbijslag (of Groeipakket) tot de kinderopvang, de pleegzorg en de jeugdhulp.

In een advies schaart de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids-, en Gezinsbeleid (SAR WGG) zich achter de fusie en achter de doelstelling van de operatie. Maar de adviesraad plaatst wel een aantal kanttekeningen.

“Moet meer zijn dan administratieve herschikking”

Zo heeft de raad vragen bij het vetrekpunt van de fusie-operatie. “De raad mist de denkoefening die aan de basis moet liggen van elke transitie, namelijk hoe kan (de organisatie van) zorg en ondersteuning de levenskwaliteit en ontwikkelingskansen verhogen van - hier specifiek - kinderen, jongeren en gezinnen en kan het samenvoegen van verschillende agentschappen daarbij een middel zijn?”, zo staat te lezen in het advies.

Verder moet de fusie volgens de raad meer zijn dan een “administratieve herschikking” en mag de operatie geen “vertragend effect” hebben op de dringende noden, bijvoorbeeld in de jeugdhulpsector.

Te beperkt

De adviesraad vindt ook dat de fusie nog te beperkt is. Zo zouden alle actoren uit het jeugdhulpveld betrokken moeten worden bij de operatie, ook de brede instap, de zorg voor jongeren met een handicap, de geestelijke gezondheidszorg,... De raad vraagt ook om de overdracht van de groep van kinderen en jongeren met een handicap in één beweging kan gebeuren en dat ook de persoonsvolgende financiering wordt meegenomen.

De raad heeft naar eigen zeggen ook een betere naam voor het agentschap. Nu is in de fusieplannen sprake van ‘Jeugd en Gezin’, maar door de grote aandacht voor kinderen is ‘Kinderen, jongeren en hun gezin’ volgens de SAR WGG een betere naam.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees