Schauvliege weigert milieuvergunning voor logistiek centrum op grens van Grimbergen en Vilvoorde

Vilvoorde / Grimbergen -

Vlaams minister Joke Schauvliege weigert een milieuvergunning aan de nv Goodman Vilvoorde Logistics voor de bouw van een logistiek centrum aan de Cockeriestraat in Grimbergen, op de grens met Vilvoorde. Eerder lieten ook Vilvoorde en Grimbergen protest horen tegen dit project en weigerde ook de Vlaams-Brabantse deputatie een vergunning toe te kennen.

In haar besluit wijst Schauvliege op onduidelijkheden en hiaten met betrekking tot de mobiliteitseffecten. “De gebruikers van het distributiecentrum zijn nog niet bekend, evenmin als het aantal vervoersbewegingen en de verdeling ervan tussen vrachtverkeer en bestelwagens”. Om die reden kan de werkelijke impact op de mobiliteit langs de verschillende routes in de omgeving, die nu al geconfronteerd worden met een hoge mobiliteitsdruk, moeilijk ingeschat worden. Er kan ook niet vastgesteld worden of de vergunningsaanvraag in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en de hinder en effecten op mens en milieu aanvaardbaar zijn.

In het kader van de beroepsprocedure tegen de deputatiebeslissing ontving de minister nochtans gunstige adviezen van de ASTRID-veiligheidscommissie, de Vlaamse Waterweg, het departement Omgeving (ruimte en milieu), het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij (watertoets). Enkel de gemeente Vilvoorde bracht een ongunstig advies uit. Ook het samenvattend advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie was positief, mits inachtneming van voorwaarden die de mobiliteitshinder tot een aanvaardbaar niveau moesten beperken.

Recent liet Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) nog forse kritiek horen op de plannen voor dit project, dat zich situeert op een terrein van 14 ha aan de Darse, langs een zijarm van het kanaal Brussel-Willebroek. “Door dit dossier dreigt een van de laatste grote ecologische gebieden van de stad, met inbegrip van 4 hectara bos, omgevormd te worden tot een distributiecentrum dat bovendien een enorme hoeveelheid vrachtvervoer en sluipverkeer door het stadscentrum zal genereren.” Afgelopen zondag voerden jongeren van sp.a, Open Vld, N-VA, Groen en CD&V nog een gezamenlijke protestactie tegen dit project.

Bonte reageert positief op de beslissing. “Hierdoor beschermen we niet alleen een belangrijke ecologische zone, maar vermijden we ook een enorme toename aan vrachtverkeer en sluipverkeer doorheen ons stadscentrum”, aldus Bonte. Ook oppositiepartij CD&V is opgetogen. “Zo’n groot distributiecentrum neerpoten op die locatie zou inderdaad voor veel extra vrachtwagens zorgen, met nog meer files, sluipverkeer en overlast voor omwonenden”, aldus Peter Van Kemseke, die Vilvoorde oproept om eindelijk werk te maken van een mobiliteitsplan. “Je kan niet blijven verwijzen naar mobiliteitsproblemen, je moet ook zelf als stad je huiswerk maken.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio