Alle stedelijke diensten onder één dak op de Zuid. Prijskaartje: 27 miljoen euro

Alle stedelijke diensten onder één dak op de Zuid. Prijskaartje: 27 miljoen euro

Foto: stad gent

Gent -

De Stad maakt zich stilaan klaar voor haar grootste verhuisoperatie van de laatste decennia. Als alles volgens plan verloopt, zullen over twee jaar 1700 personeelsleden dezelfde werkplek krijgen in het Stadskantoor op de Zuid. Een gemak voor de burger die voortaan voor alle vragen op één plaats terechtkan. Met een kostenplaatje van meer dan 27 miljoen euro wordt dit wellicht het grootste bouwproject voor de volgende bestuursploeg.

De versnippering van de stedelijke diensten kriskras over de stad was weinig klantvriendelijk.

Het was dan ook de wens van het college bij het begin van de aflopende bestuursperiode om zo veel mogelijk diensten te centraliseren in één groot Stadskantoor.

Net voor de verkiezingen heeft de gemeenteraad het licht op groen gezet voor de uitvoering van dit ambitieuze plan. “De wilde droom van een compleet nieuw gebouw bleek te duur”, zegt de bevoegde schepen Martine De Regge (SP.A). “Bovendien was het duurzamer om drie bestaande gebouwen op het Wilsonplein te vernieuwbouwen”tot een in elkaar lopend geheel.”

Het gaat om de oude hoofdbibliotheek en de twee gebouwen van het bestaande administratief centrum die met elkaar zullen verbonden worden door een passerelle.

Alle stedelijke diensten onder één dak op de Zuid. Prijskaartje: 27 miljoen euro
De achterzijde van de nieuwe agora loopt naar beneden via een trappenrij waar iedereen kan genieten van het uitzicht op het Zuidpark Foto: Stad Gent

Het kostenplaatje blijft niettemin duizelingwekkend: 22 miljoen euro (27 miljoen inclusief btw), waarvan 9 miljoen voor de renovatie van de oude bieb met respect voor de markante futuristische fifties-stijl van architect Geo Bontinck. De overige 13 miljoen euro is bestemd voor de afbraak van de bestaande ontvangsthal van het administratief centrum en de bouw van een nieuwe agora op dezelfde plek.

“Maar wees gerust, deze uitgaven waren voorzien in ons meerjarenbudget en zullen de schuldenlast van de Stad niet verhogen”, klonk het geruststellend bij de schepen.

Alle stedelijke diensten onder één dak op de Zuid. Prijskaartje: 27 miljoen euro
Een opvallend element is de half ondergrondse stalling voor liefst 1100 fietsen. Voor het stadspersoneel maar ook voor iedereen Foto: Stad Gent

Lokettenslang

Het winnende ontwerp werd gemaakt door een tijdelijke vereniging van twee architectenbureaus: SAR architecten uit Gent en Kraaijvanger uit Rotterdam.

De zwaarste ingreep is de vervanging van de huidige hoge inkomhal van het administratief centrum door een lager gebouw.

Alle stedelijke diensten onder één dak op de Zuid. Prijskaartje: 27 miljoen euro
Architect Johan Bosschem voor de inkomhal die wordt afgebroken. “De gebeeldhouwde fries blijft behouden als toegangspoort tot het park achter de gebouwen” Foto: DVH

“Binnenin is gedacht aan het comfort van de burger”, aldus schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open VLD). “Alle loketten bevinden zich op het gelijkvloers, de loketten zelf lopen als een slang door het gebouw en zijn onderverdeeld in thema’s. En wie toch zijn weg niet vindt, wordt al bij de ingang opgevangen door een wandelende info-medewerker.”

De opening van de vernieuwde balies is gepland in december 2020.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio