I

Beangstigende toekomst: gezondheidsproblemen in Leuven en verzuipen in Diest

Leuven / Diest -

Op het online Klimaatportaal dat de Vlaamse Milieumaatschappij donderdag lanceerde, staat een verontrustende boodschap: in Leuven zal de hittestress toenemen de komende jaren, en Diest moet overstromingen vrezen.

Het klimaatportaal van de Vlaamse Milieumaatschappij geeft projecties over de klimaatverandering in Vlaanderen voor de komende decennia. In Leuven is vooral de toename van de hittestress problematisch. Nu zijn er gemiddeld vier hittedagen per jaar, maar die zullen oplopen tot vijftien in 2030 en zelfs 55 in 2100.

Nu vormt dit nog geen ernstig probleem in Leuven, maar volgens het portaal zullen in 2030 155 scholen, kinderopvangcentra en ziekenhuizen kwetsbaar zijn voor hittestress of gezondheidsproblemen die ontstaan door overmatige hitte.

“De gevaargebieden zijn plekken die ‘versteend’ zijn en waar er weinig water door kan”, zegt Wouter Florizoone (Groen) die de kwestie op sociale media heeft aangekaart. “Leuven is er wel mee bezig. Het lanceerde een adaptatieplan, maar dat is nog steeds niet afgerond. Groen Leuven vroeg midden augustus al om een hoorzitting te organiseren waarbij met experts van alle betrokken stadsdiensten en wetenschappers wordt bekeken hoe we op korte termijn tot een stedelijk waterplan kunnen komen voor Leuven.”

Schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (SP.A) zegt dat de stad sinds deze zomer bezig is met de uitwerking van een droogteplan om het waterniveau hoog te houden. “We zijn ook met de isolatie van gebouwen bezig, enerzijds om de klimaatverandering in te perken, anderzijds om de gebouwen langer koel te houden in de zomer.”

Diest onder water

“Wat me vooral zorgen baart bij hittegolven zoals we deze zomer hebben meegemaakt, zijn de senioren die alleen wonen”, vervolgt de schepen. “Het is heel belangrijk om een goede wijkwerking te hebben om die mensen in het oog te houden bij extreme hitte.”

Zal vooral hitte Leuven parten spelen, dan zal Diest steeds vaker te maken krijgen met overstromingen. Is het maximale waterpeil nu 62 cm, dan zal dat in 2100 oplopen tot bijna een meter waardoor meer gebouwen zullen onderlopen. Het aantal gevaarlijk overstroombare gebouwen zal verdubbelen tot bijna één vijfde van de gebouwen. Vooral in het oosten van de gemeente, in Webbekom, neemt het overstromingsgevaar toe.

Maar Diest is op de hoogte van het gevaar. “Het rapport van Vlaanderen heb ik nog niet ingekeken, maar al sinds 1998 - toen er grote overstromingen zijn geweest - nemen we geregeld maatregelen om overstromingen te voorkomen. We hebben al miljoenen geïnvesteerd”, zegt burgemeester Jan Laurys (CD&V). “Vorige zomer in juni is de Begijnenbeek nog overstroomd. Toen hebben we samen met het Vlaams Gewest een studie opgesteld die systematisch zal worden uitgevoerd.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio