Geen gevaar voor volksgezondheid

Varkenspest vastgesteld in ons land: “Meteen everzwijnen in heel België afschieten om tikkende tijdbom te ontmantelen”

Varkenspest vastgesteld in ons land: “Meteen everzwijnen in heel België afschieten om tikkende tijdbom te ontmantelen”
Brussel -

Er komt geen algemene afschot van everzijnen in België zoals gevraagd door het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Wandelaars moeten wel op wegen en paden blijven en honden moeten absoluut aan de lijn gehouden worden. Dat is vrijdag beslist op overleg naar aanleiding van twee aarden van Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg.

Om snel het hoofd te kunnen bieden aan de uitbraak van Afrikaanse varkenspest onder everzwijnen stelde het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) om zonder uitstel over te gaan tot een algemene afschot van everzwijnen op Belgisch grondgebied. “Alleen zo kan de uitbraak geïsoleerd en beperkt worden tot de zone waar de vaststelling van het virus gebeurde. Alleen zo kan de tikkende tijdbom ontmanteld worden. Er is geen andere optie mogelijk”, stelt het ABS vrijdag. Intussen stelt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gerust: er is tot nu toe geen gevaar voor de volksgezondheid.

In een bos in de gemeente Etalle, in de provincie Luxemburg, is bij twee dode everzwijnen Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het is de eerste keer sinds 1985 dat de virale ziekte in ons land opduikt, zo bevestigde het Federaal Voedselagentschap (FAVV) donderdag.

Varkenspest vastgesteld in ons land: “Meteen everzwijnen in heel België afschieten om tikkende tijdbom te ontmantelen”
Foto: Hollandse Hoogte / Ton Toemen

LEES OOK. Afrikaanse varkenspest duikt voor het eerst sinds 1985 op in België. Toen werden 30.000 dieren vernietigd

Een uitbraak op varkenshouderijen moet voor ABS te allen tijde vermeden worden, omdat er geen enkel vaccin is tegen Afrikaanse varkenspest en een mogelijke uitbraak voor een economische catastrofe zou zorgen in de varkenshouderij en verder in de keten. Het ABS vraagt om uiterst voorzichtig te zijn en alle mogelijke bioveiligheidsmaatregelen nauwgezet te respecteren op de varkensbedrijven en bij alle actoren die contacten hebben met de bedrijven.

De landbouworganisatie ziet in de wildpopulatie everzwijnen in België een “sluipmoordenaar” die als een tijdbom onder de ganse varkensstapel ligt. “Het is duidelijk dat noch de Vlaamse overheid, noch de Waalse overheid nog controle heeft over de populatie van everzwijnen, met alle gevolgen van dien”. ABS roept alle overheden op om alle zeilen bij te zetten en “meteen over te gaan tot het gecoördineerd en gecontroleerd afschieten van everzwijnen op het ganse grondgebied van België”.

“Populistische reactie”

De Boerenbond ondersteunt deze vraag van het ABS niet. Woordvoerder Stijn De Roo spreekt van een “populistische” reactie. De grootste landbouworganisatie zet in op preventie en het toepassen van alle sanitaire maatregelen, die altijd van kracht zijn, om de ziekte uit de varkensstallen te houden. De Boerenbond geeft haar volle steun aan de campagne die het FAVV lanceert naar personen en bedrijven die met de getroffen gebieden in contact komen.

Onverstandig

“Bijzonder onverstandig”, stelde Jelle Van den Berghe, docent natuurbeheer, soortenbeheer en biodiversiteit aan de PXL Hogeschool in Hasselt. “Er zijn genoeg wetenschappelijke studies die precies het tegendeel beweren: we moeten een volledige jachtstop op everzwijn invoeren.”

Uiteindelijk is beslist dat zo een afslachting er niet komt.

“Gekende ziekte die af en toe opduikt”

Minister De Block wijst er intussen op dat de Afrikaanse varkenspest een gekende ziekte is, die af en toe opduikt, mede als gevolg van de internationale dierenhandel. Maar Sciensano, het voormalige Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) en het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), volgen de zaak nauwkeurig op en werken daarvoor ook samen met de FOD Volksgezondheid, voegde de minister er nog aan toe.

Varkenspest vastgesteld in ons land: “Meteen everzwijnen in heel België afschieten om tikkende tijdbom te ontmantelen”
Minister De Block. Foto: Photo News

Haar collega van Landbouw zei dat het Federaal Voedselagentschap (FAVV) met het Waals Gewest een beschermingszone heeft afgebakend. Daarin bevinden zich 67 varkensbedrijven waar stalen genomen worden. “We wachten nu op de resultaten”, aldus Denis Ducarme, die nog aankondigde dat hij maandag samen met zijn Waalse collega René Collin een afspraak heeft met Europa. De uitbraak van de Afrikaanse varkenspest is voor Ducarme “zeer slecht nieuws”. Het komt er voor hem op aan “zeer proactief” op te treden en te onderzoeken of het om een geïsoleerd geval gaat en of bijkomende maatregelen nodig zijn, zei hij bij aankomst aan de Wetstraat 16.

Kris Peeters (CD&V) wees er als minister van Economie en Consumenten op dat de Belgische varkenssector zeer veel exporteert en dat andere landen bij problemen snel maatregelen nemen. “We moeten die landen duidelijk maken dat we de zaak grondig opvolgen en maatregelen nemen, zodat onze export niet in gevaar komt”, aldus Kris Peeters die ervan uitging dat alles nog onder controle is.

Spoedoverleg

In Nederland wordt intussen spoedoverleg gepleegd over de varkenspest in België. Volgens landbouworganisatie LTO Nederland is het voor het eerst dat de zeer besmettelijke dierziekte zo dicht bij Nederland is aangetroffen. Op dit moment zijn nog geen extra maatregelen in Nederland van kracht om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Lichte paniek bij varkenskwekers

Bij de varkenskwekers heerst er in tussen lichte paniek. Vooral in de bedrijven in West-Vlaanderen die bij de vorige uitbraak in 1985 zwaar getroffen werden. Toen werden bedrijven geblokkeerd en meer dan 30.000 varkens en biggen preventief afgeslacht.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees