Paniek in Europa over de varkenspest. Dit moet u erover weten

Paniek in Europa over de varkenspest. Dit moet u erover weten

Foto: Hollandse Hoogte / Ton Toemen

Een groot deel van Europa vecht al maanden tegen de varkenspest. En nu duikt de enorm besmettelijke ziekte ook bij ons op. In Etalle (Luxemburg) zijn drie everzwijnen eraan bezweken. Ook in 1985 waarde al eens een varkenspestepidemie door Vlaanderen. Toen zijn 30.000 varkens geslacht. Dat gebeurt nu niet. Waarom niet? Dit moet uw weten over de varkenspest.

Wat is Afrikaanse varkenspest?

Federaal Voedselagentschap: “Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke virale ziekte die gedomesticeerde varkens en everzwijnen treft. De ziekte kan gemakkelijk van het ene dier op het andere of via voorwerpen of besmette voeding worden overgedragen.”

Waarom heet de ziekte de Afrikaanse varkenspest?

Boerenbond: “Omdat de ziekte eerst is opgedoken in Afrika en daarna is overgestoken naar Europa.”

Kan de ziekte op de mens overgedragen worden?

“Onmogelijk. De besmetting is enkel tussen varkens en everzwijnen.”

Ik word dus ook niet ziek wanneer ik de lucht in een stal met besmette dieren inadem?

“Van ‘besmette lucht’ inademen, word je niet ziek.”

En van besmet vlees eten?

“Nogmaals: de besmetting gaat enkel van dier op dier over. Nooit van dier op mens.”

LEES OOK. Afrikaanse varkenspest: “Reinig kledij en wagen grondig na het jagen”

Hoe gaat de besmetting dan bij dieren?

“Het virus zit in het bloed, de weefsels, de urine, de uitwerpselen, de uitscheidingen en afscheidingen van zieke dieren. Het is zeer besmettelijk en resistent. Zo wordt het overgedragen: door rechtstreeks contact met een ziek dier (bij het binnenbrengen van besmette dieren vanuit een ander bedrijf, of contact met wilde everzwijnen in bedrijven met vrije uitloop). De overdracht via de lucht op zeer korte afstand is mogelijk; maar het kan ook door onrechtstreeks contact via mensen die het virus mechanisch verspreiden of via besmette uitrustingen of voertuigen. Bloed is zeer besmettelijk.”

Wat doet het virus met het varken?

“In acute vorm: hoge koorts, anorexia, lethargie, hematologische stoornissen die gepaard gaan met onderhuidse bloedingen en geelzucht, diarree, snelle dood (2-3 weken) en een sterftecijfer dat kan oplopen tot bijna 100 procent. In subacute vorm: minder hevige symptomen met een lager sterftecijfer en waarbij de dood na langere tijd intreedt. In chronische vorm: onopgemerkt klinisch beeld met onduidelijke tekenen dat evolueert over meerdere maanden.”

Bij ons zijn er nu drie kadavers van besmette everzwijnen gevonden. Is dat het?

“Voor ons land wel. Maar momenteel is AVP aanwezig in everzwijnenpopulaties in Polen, Litouwen, Letland, Estland, Tsjechië, Hongarije, Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië. AVP werd ook vastgesteld in Roemenië.”

Veel Vlamingen gaan daar jagen. Lopen zij gevaar?

Paniek in Europa over de varkenspest. Dit moet u erover weten
Jager op everzwijnen moeten speciale maatregelen nemen.

“Wij raden jagers toch het volgende aan: niet jagen in de besmette gebieden die werden afgebakend in de verschillende besmette landen; handen wassen met water en zeep na de jacht; laarzen en alle materiaal ontsmetten dat in contact is geweest met de everzwijnen, het jachtafval van de everzwijnen of met de grond van de risicogebieden waar de karkassen werden verzameld en ontweid; de voertuigen die werden gebruikt bij de jacht moeten gereinigd worden, waarbij de banden en het interieur van de voertuigen niet mogen worden vergeten; de kledij die tijdens de jacht werd gedragen moet je wassen aan een hoge temperatuur (minstens 60 °C) ; geen honden gebruiken bij de jacht; geen karkassen, delen van karkassen of jachttrofeeën van everzwijnen meenemen; na deelgenomen te hebben aan een jachtpartij in een risicogebied of na in contact gekomen te zijn met een everzwijn in een risicogebied, is het verboden om een varkensbedrijf te betreden en in contact te komen met gedomesticeerde varkens binnen de 72 uren die volgen op de terugkeer naar België.”

Welke maatregelen worden bij ons er genomen?

Federaal Voedselagentschap: “Grosso modo zijn er twee pakketjes maatregelen. Op de plek waar de drie kadavers van de besmette everzwijnen zijn gevonden is een zone afgebakend, waarin onder meer vervoersbeperkingen gelden. Voor heel het land geldt onder andere een verbod op het verzamelen van varkens van verschillende herkomst in hetzelfde voertuig.”

In 1985 was er ook varkenspest in Vlaanderen. Toen zijn 30.000 varkens afgeslacht. Waarom nu niet?

Boerenbond: “In 1985 was er varkenspest in de varkensstallen. Voor de duidelijkheid: dat is nu niet het geval. In nog geen enkele Vlaamse varkensstal is varkenspest vastgesteld. Er is enkel nog maar varkenspest vastgesteld bij drie wilde everzwijnen. Het is dus absoluut nog niet nodig om nu al massaal varkens te gaan afslachten als preventiemaatregel.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees