Vier multiculturele partijen en twee burgerlijsten: wie doet officieel mee aan de verkiezingen in Gent?

© bst

Wie mee wil doen aan de verkiezingen in Gent moest zaterdag officieel een kandidatenlijst indienen. Dertien lijsten werden ingediend, waarvan zeven compleet nieuwe. De Gentenaar hield zeven uur lang de wacht in het Justitiepaleis en sprak ze allemaal, ook toen het spannend werd.

Bert Staes

'Ja. Wie was de eerste?' 'Ik!' Christophe Peeters veert recht. Hij mag als eerste officieel de Open Vld-lijst indienen voor de gemeenteraadsverkiezingen en verdwijnt in een lokaaltje. We zitten in de kelder van het Justitiepaleis, waar de kandidatenlijsten zaterdag officieel ingediend moeten worden.

Een lijst indienen moet en kan enkel zaterdag tussen 9 en 16 uur in het Jusitiepaleis. Maandag worden de lijsten en de handtekeningen nog nauwkeurig gecontroleerd. Dinsdag is dan officieel duidelijk welke partijen op de stembrief zullen staan in Gent op 14 oktober.

Er hangt een nerveus sfeertje in de kelder. Groen, N-VA, sp.a, Open Vld, Pvda, CD&V en Vlaams Belang - de grote partijen - zijn er. Maar ook enkele nieuwe lijsten hebben aangekondigd te willen gaan voor de Gentse stem.

De voorbije maanden dook de ene na de andere lijst op, maar enkel wie vandaag op de juiste manier een lijst indient mag meedoen met de verkiezingen. Er wordt naar elkaar gekeken. 'Wie is dat?' De grote partijen schudden elkaar de hand. Ze kennen elkaar van in de gemeenteraad.

'Voila, wij mogen al meedoen.' Peeters komt lachend buiten na vijf minuten. Twee mensen van Pvda zijn de volgende aan de beurt.

LEES OOK: De lijsten zijn binnen: zeven nieuwe politieke partijen doen mee aan verkiezingen in Gent

Pokémon-partij

Het indienen van de lijsten gebeurt maar één keer om de zes jaar en is altijd een spannend moment. Het gaat om de twee verkiezingen in oktober: voor de gemeenteraad en de provincieraad. Die laatste verkiezing krijgt weinig aandacht, maar hiervoor moeten ook op deze zaterdag de lijsten ingediend worden.

Een kandidatenlijst moet aan allerlei voorwaarden voldoen om geldig te zijn: alle kandidaten moeten hun rijksregisternummer opgeven, er moeten even veel vrouwen als mannen op de lijsten staan. "Je komt best vroeg, dan kan je nog terugkomen als er toch iets mis blijkt te zijn", zegt iemand in de kelder. Er worden verhalen uitgewisseld over lijsten die in allerijl nog hun lijsttrekker moesten schrappen.

'De Pokémon-partij?' Er wordt geglimlacht als twee heren zich aandien als 'Pokémon-Lijst'. Een jonge groep mensen uit het Gentse, die elkaar kennen via het Japanse spel Pokémon, dient een kandidatenlijst in voor de provincieraadsverkiezingen, "omdat het kan".

Lijsttrekker wordt Martijn Alf, een Gentenaar. "We hebben maandag beslist om een lijst in te dienen, gewoon omdat het kan. Nu kunnen we ook eens op onszelf stemmen." Een programma of een politieke voorkeur heeft Pokemon-lijst niet.

'Excuusmannen'

De ochtend vordert. Het kartel sp.a-Groen dient een gezamenlijke lijst in, maar beslist om aparte fracties te houden in de gemeenteraad. Lees: het blijven twee aparte partijen. Dat moet je volgens de wet aangeven op het moment dat de kandidatenlijsten worden ingediend. Het rood-groene verstandshuwelijk wordt bij deze officieel voortgezet.

Enkele nieuwe partijen dienen zich aan. Zo is er PISS-OFF, een lijst met feministes en 'excuusmannen', die ijvert voor gelijkheid op sanitair vlak. Het is een voortzetting van Plasactie, de vereniging die tot bij de rechter ging om meer en gratis vrouwentoiletten te eisen op de Gentse Feesten.

Die zijn er ondertussen. "Stad Gent heeft al een redelijk goed plan, maar zonder Plasactie was dat nooit gebeurd", zegt lijsttrekker Ashley Vandekerckhove. "We willen de druk hoog houden, want er is nog veel werk aan de winkel om het sanitair inclusiever te maken. Niet alleen voor vrouwen, maar bijvoorbeeld ook voor mensen met een rolstoel."

PISS-OFF verzet zich ook tegen wat Vandekerckhove 'mannelijke dominantie in de politiek' noemt. "Er gaat veel geld en aandacht naar thema's zoals economie en zo. Tegelijkertijd wordt er bespaard op zorg, terwijl dat net een heel menselijk en belangrijk thema is."

Geen politieke kleur

DUW.GENT is ook een nieuwe partij. Onderneemster Ann Van Gysel wordt het gezicht van de partij. Ook DUW.GENT heeft geen programma. De groep wil via een app op de smartphone ijveren voor 'directe democratie' en inspraak in Gent. "Dat is ons enige belangrijke punt", zegt Van Gysel. "Wij hebben geen uitgewerkt programma of een politieke kleur. We hebben mensen van rood tot blauw, zonder extremen."

"Wij willen een zetel halen in de gemeenteraad, meer zelfs. Er is veel potentieel vandaag. We willen mee aan tafel. Van daaruit zullen we de belangrijkste beslissingen voorleggen aan de Gentenaars, die zich dan kunnen uitspreken via de app en Itsme, een elektronische identiteitskaart. Die beslissing zullen wij laten horen in de gemeenteraad. De huidige politiek luister niet naar de Gentenaars. Er is veel onvrede."

DUW.GENT inspireert zich op het Zwitserse model, waar inwoners per jaar honderden vragen voorgelegd krijgen. "We zien dat politici daardoor bedachtzamer gaan regeren. Daar willen wij naartoe, dat ze rekening houden met inspraak. De Gentenaars denken nu dat politici toch maar beslissen, zonder inspraak."

Verdoofd slachten

De klok nadert 12 uur, bijna tijd voor de middagpauze. Nog een nieuwe partij betreedt officieel de politieke arena: Multiculturele Recht Partij of MRP. Lijsttrekker Murat Koylu (midden op de foto, nvdr) richt zich vooral tegen het circulatieplan. "Dat is niet goed. Wij willen het afschaffen."

Koylu wil handtekeningen verzamelen voor een referendum over het circulatieplan. Hij heeft vijf mensen op zijn MRP-lijst, mensen met een Turkse en Bulgaarse achtergrond en mensen die hier geboren zijn. De partij telt verschillende moslims. "We willen ook wegen op zaken zoals verdoofd slachten, wat niet goed is. Dat is niet ons geloof. Wij willen dat elk geloof gerespecteerd wordt. Gent is van ons allemaal."

Hoofddoekenverbod

De MRP dient ook een lijst in voor de provincieraadsverkiezingen, met maar één naam erop, die van de 21-jarige Batuhan Oztorun (rechts op de foto, nvdr) uit Gentbrugge. Hij wordt met voorsprong de jongste lijsttrekker. "Ik ben net afgestudeerd. En ik ben nog jong, maar ik ga het minstens even goed doen."

Oztorun wil zich politiek verzetten tegen ideeën zoals een hoofddoekenverbod in het onderwijs, zoals N-VA onlangs voorstelde. "Iedereen moet kunnen dragen wat hij of zij wil, iedereen moet kunnen leven volgens zijn of haar geloof."

"Stel dat ik een dochter krijg, die een hoofddoek draagt. Is dat niet zielig voor dat kind dat zij niet naar bepaalde scholen mag, gewoon omdat zij een hoofddoek draagt? Dat is haar gewoon iets afnemen, het plezier om naar school te gaan. Een kind afwijzen omwille van iets religieus, dat kan toch niet?"

Chico

Na een uurtje middagpauze gaan de deuren van het Justitiepaleis opnieuw open. Een nieuwe burgerpartij komt haar kandidatuur officieel indienen, de Gentse Burgers. De partij is ontstaan uit verschillende Facebookgroepen, die niet tevreden zijn met de manier waarop Gent bestuurd wordt. De groep Gent Wake Up zit mee achter de lijst.

De zenuwen staan gespannen. De Gentse Burgers waren 's ochtends al eens langsgeweest, maar moesten terugkomen. Lijsttrekker van de nieuwe partij is Adhemar Dhaese (midden op de foto) uit Sint-Amandsberg, in de volksmond beter bekend onder zijn theater-pseudoniem 'Chico'. Dhaese wil op de stembrief als 'Adhemar Chico Dhaese', maar dat staat niet op zijn identiteitskaart.

De groep moet in allerijl twee getuigen optrommelen om op het stadhuis officieel te laten vaststellen dat Dhaese bekend staat als 'Chico', wat ook lukt. Ze dienen kort na 13 uur officieel hun kandidatenlijst in. Een foto kan nog net, maar tijd om een verklaring af te leggen over de nieuwe partij is er niet. "We hebben een druk programma vandaag, sorry."

Racisme

Het is al 14.30 uur gepasseerd als Meryem Kaçar haastig de trappen afdaalt om haar lijst Be.One officieel in te dienen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze is geflankeerd door nummer twee van de lijst, advocaat Ercan Tok. De lijst ontstond in samenwerking met Dyab Abou Jahjah.

"Er is een enorme vraag naar ons project in Gent. We hebben 25 kandidaten", zegt Kaçar. "Veel mensen stemmen niet of blanco, maar voelen zich nu aangetrokken tot ons project. Wij hebben Turkse Gentenaars, Marokkaanse, Vlaamse, Algerijnse, Somalische... We hebben de diversiteit een plaats kunnen geven, met mensen van 18 tot 80 jaar oud."

Be.One gaat voor 'radicale gelijkheid'. Kaçar: "De rechten van bepaalde groepen worden onderdrukt door racisme, discriminatie en achterstand in het onderwijs. Dat willen we wegwerken. We willen de stem zijn van zij die tot nu toe niet genoeg stem kregen bij de traditionele partijen: mensen met een migratieachtergrond, Vlamingen, hoogopgeleiden die vinden dat er iets niet goed gaat."

"We willen superdiversiteit echt omarmen", zegt Dries Lesage, UGent-professor en duwer van de lijst van Be.One (links op de foto). Nummer twee Ercan Tok (rechts op de foto): "Mensen die zich niet meer aangesproken voelen door de huidige politiek nemen zelf initiatief. Dat doen wij."

Op de valreep

Het is 15.43 uur - zeventien minuten voor het bureau definitief zou moeten sluiten - wanneer Reza Moqadam gehaast de trappen naar de kelder van het Justitiepaleis afdaalt. De Gentse sociaal dierenarts komt een kandidatenlijst indienen voor De Spiegel, een nieuwe partij.

Zijn zoon is erbij, met een printer onder de arm. Moqadam legt uit dat zijn lijst klaar was, maar dat zijn printer geblokkeerd is toen hij alle formulieren wou afdrukken. Hij installeert zich in een hoek van de kelder, waar hij naarstig documenten begint in te vullen met een pen.

Op hetzelfde moment dient ook VMC zich aan, nog een nieuwe multiculturerele Gentse partij geleid door Ahmet Koç, voluit het Vlaams Multicultureel Collectief.

Integratie

Vlaams Multicultureel Collectief dient een kandidatenlijst in met twintig namen voor de Gentse gemeenteraad en vijftien voor de provincie Oost-Vlaanderen. Hamit Kokur trekt de provincielijst.

Ahmet Koç (rechts op de foto) is bekend omdat hij lang als sp.a-politicus actief was in Beringen, maar hij woont nu in Wondelgem.

Koç: "De traditionele partijen dienen de belangen van de bevolking niet meer. Er is geen verschil meer tussen links en rechts. De ideologiën zijn verwaterd en de multiculturaliteit wordt totaal niet aanvaard.""Mensen die hier al veertig of vijftig jaar zijn, daar moet niet meer over gesproken worden alsof de integratie mislukt is. Het is eerder het wederzijds respect en de acceptatie die niet gelukt is."

In Gent wil het VMC zich richten op een 'grondige hervorming' van het circulatieplan, de bouw van meer sociale woningen en ijveren voor onderwijshervormingen. "Wij zijn geen migrantenpartij, zeker niet. Wij houden ons bezig met de problemen van de Gentenaars. Wij staan niet rechts of links, dat bestaat niet meer. Het is te makkelijk om de samenleving tegen elkaar op te zetten en zo stemmen te winnen."

Kandidaten schrappen

Om 15.59 uur komt iemand van het stembureau Moqadam halen. 'U moet nu binnen.' Het zal uiteindelijk meer dan een uur duren vooraleer Moqadam het bureau weer verlaat. Alle formulieren zijn met de hand ingevuld. De lijst De Spiegel moest in het bureau nog heel wat van de geplande 45 kandidaten van haar lijst schrappen, omdat ze hun handtekening niet meer konden zetten.

Na afloop reageert Reza Moqadam geprikkeld. "Ik ben eigenlijk niet meer geïnteresseerd in de selectieve media, die er een deloyale competitie van maakt. Enkel bepaalde partijen worden uitgenodigd, ook op debatten. Dat is hypocrisie van de democratie. De media is mede verantwoordelijk door haar selectieve keuzes. De media heeft nooit over ons gesproken toen wij zijn opgestart, ook u niet. Dat vinden wij echt absurd. De media is gekocht."

Spiegel is volgens Moqadam een partij van 'ambassadeurs van liefde en vrede'. "Wij hebben een goed programma voor Gent. Over het circulatieplan bijvoorbeeld, dat is perfect. Maar het is niet goed uitgevoerd. Waarom wordt dat niet uitgevoerd door een wetenschapper?"

Over armoede zegt Moqadam: "Ik ben arm, ik spreek zes talen, ik heb vier doctoraten, ik ben buitenland en ik ben gehandicapt. Ik ben kansarm. Ik weet wat het is om arm te zijn. Maar ik heb nooit kansen gekregen. Ik wil tonen dat liefde de beste manier is. Dat ik als buitenlander in drie maanden 45 kandidaten kan aantrekken, dat wil ik aantonen. Liefde en respect en moraal en ethiek, dat werkt."

LEES OOK: Dertien lijsten ingediend voor de verkiezingen in Gent: wie doet mee?

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio