Staten-generaal over geluidshinder luchthaven afgeblazen: “Blijkbaar wil de minister niet in dialoog gaan”

Staten-generaal over geluidshinder luchthaven afgeblazen: “Blijkbaar wil de minister niet in dialoog gaan”

Foto: ddl

Leuven / Zaventem -

De staten-generaal over de geluidshinder rond de regio van de nationale luchthaven in Zaventem is maandag afgeblazen nog voor die uit de startblokken kon komen. De provincie en de burgemeesters van Vlaams-Brabant waren daartoe genoodzaakt omdat de federale overheid en de gewestregeringen hun kat hadden gestuurd naar het Provinciehuis in Leuven.

De burgemeesters en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, sedert 2016 verenigd in het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, organiseerden in de Leuvense provincieraadzaal een staten-generaal over de geluidshinder rond de luchthaven. Ze deden dat niet toevallig op 17 september. Uiterlijk maandag moest de Belgische Staat een staten-generaal samenroepen om tot een breed gedragen oplossing te komen voor de toegenomen geluidshinder door vliegverkeer in de Noordrand rond Brussel. Dat had de rechtbank van eerste aanleg in Brussel in een vonnis van 30 mei van dit jaar beslist.

Niemand van de aanwezigen was verrast dat het gros van de stoelen onbezet bleef en alleen voorzien was van naambordjes. Senaatsvoorzitster Christine Defraigne (MR), die de debatten moest leiden, liet verstek gaan. Hetzelfde gold voor de bemiddelaars van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er was ook geen spoor te bekennen van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR), die het vonnis van 30 mei moe(s)t uitvoeren.

“Wij hadden de staten-generaal graag voor geopend verklaard. Dat zit er jammer genoeg niet in voor vandaag”, stelde Chris Taes (CD&V), voorzitter van het Platform Luchthavenregio en burgemeester van Kortenberg. “We hebben minister Bellot vorige maand uitgenodigd per brief, ondertekend door de provinciegouverneur. Blijkbaar is hij de dialoog niet genegen. Hij geeft er de voorkeur aan om straks aan tafel te gaan zitten met de nieuw verkozen burgemeesters.”

“De minister geeft geen gevolg aan het vonnis van 30 mei. Hij heeft daartegen geen beroep aangetekend en moet zich dus schikken. Op deze manier krijgen wij de kans niet om onze bezorgdheden te uiten. Inmiddels tikt de klok voor de omwonenden van de luchthaven. Vlaams-Brabant slikt nog altijd het merendeel van de vliegtuigen.”

Staten-generaal over geluidshinder luchthaven afgeblazen: “Blijkbaar wil de minister niet in dialoog gaan”
Hans Bonte. Foto: BELGA

Volgens burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) kan het niet dat de overheid een vonnis van de rechter niet uitvoert. “Ik doe een oproep tot de Vlaamse regering om een nieuw belangenconflict in te roepen. De Vlaamse overheid is betrokken partij en zou zo snel mogelijk een overlegcomité moeten installeren.”

Nog stok achter de deur

De gemeentebesturen van Vlaams-Brabant hebben nu nog één stok achter de deur om via juridische weg een oplossing af te dwingen. Op 14 februari van dit jaar hebben ze bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel een aansprakelijkheidsvordering ingediend. “Daarmee willen we de minister verplichten om de beloofde federale vliegwet uit te vaardigen. Die vliegwet kan het bestaande onevenwicht in de geluidsoverlast wegwerken”, zegt Taes.

De rechtbank heeft nog niet beslist om in te gaan op die aansprakelijkheidsvordering. Bij een positieve respons volgt een maximale uitvoeringsfase van achttien maanden. De federale regering krijgt zes maanden tijd om een plan op te stellen. Nadien volgen nog twee periodes van telkens zes maanden: voor reacties van buurtcomités of actiegroepen en voor de uitvoering van het plan.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees