Transparantie met 64 pagina's boomverhaal op gemeentesite

“De gemeente wil niets liever dan dat alle bomen kunnen blijven staan”

“De gemeente wil niets liever dan dat alle bomen kunnen blijven staan”

Foto: ghl

Lochristi - De inzet van de verkiezingen zijn ze nog niet echt, maar de kruinen van de zeven al dan niet vitale eiken in Zeveneken-Dorp hellen toch een beetje over in die richting. Na de commotie van de voorbije weken, waarbij na de opstart van een petitie en een reactie vanuit de oppositie iedereen zich ging interesseren voor de problematiek, maakt het gemeentebestuur duidelijk dat er "binnenkort" een extra “boomeffectenanalyse” aankomt die de definitieve toekomst van de bewuste bomen zal meebepalen. Vandaag publiceert de gemeente de twee integrale verslagen uit 2010 en 2018 op haar website, goed voor een flink boomverhaal van 64 pagina's.

De kans op behoud van een stukje natuurpatrimonium lijkt met de dag reëler te worden, voor wie door het dossier van de voorbije maanden fietst. De boodschap dat de zeven eiken verdwijnen - het eigenlijke nieuws op de infovergadering voor bewoners in juni - lijkt ondertussen heel sterk afgezwakt. Klaarheid en transparantie lijken nu vooral de ordewoorden te worden in dit erg gevoelige dossier. Het gemeentebestuur publiceert vandaag immers op haar website integraal de twee bewuste verslagen uit 2010 en uit 2018. In dat laatste onderzoek wordt vooral de aantasting van de eerste eik in kaart gebracht, met de boodschap dat jaarlijkse opvolging en verbeteringswerken noodzakelijk zijn.

De onmiddellijke toekomst is dat er “binnenkort" nog een extra boomeffectenanalyse wordt uitgevoerd. Dat derde onderzoek moet dus nagaan wat de precieze gevolgen kunnen zijn van de concrete wegen- en rioleringswerken op de overlevingskansen van de acht bomen.” Op basis van dat rapport zal dan een uiteindelijke beslissing vallen over hoe het nu verder moet met Zeven – Eken. De gemeente belooft ook het verslag – wanneer dat klaar is -  openbaar te maken op haar website. "De gemeente wil niets liever dat alle bomen kunnen blijven staan. Maar we willen ook vermijden dat na de werken zou blijken dat een aantal bomen de werken toch niet overleefd hebben en alsnog verwijderd moeten worden. Dat zou niet enkel nefast zijn voor het groene uitzicht van de dorpskern (we zouden dan jonge, kleinere bomen moeten heraanplanten tussen de huidige oude en grote bomen), maar ook voor de pas uitgevoerde herinrichtingswerken", luidt het. 

Dat de bomen ten dode waren opgeschreven, kan u nog eens nalezen in het verslag van de infovergadering voor de bewoners. Begin september was zelfs sprake van een kunstwerk met het hout van de gerooide eiken. Dat de deur daarna plots weer op een kier stond, kan u hier, samen met een terugblik op het dossier, nalezen. 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio