Na dodelijk ongeval: Brussel klaar om afscheid te nemen van laatste spoorwegovergangen

Na dodelijk ongeval: Brussel klaar om afscheid te nemen van laatste spoorwegovergangen

Vorige week nog viel er aan één van de overgangen een dode te betreuren. Foto: rdb

Sint-Agatha-Berchem / Ganshoren / Jette -

De spoorwegovergangen in het Brussels Gewest naderen stilaan hun houdbaarheidsdatum. Na het dodelijke ongeval in Sint-Agatha-Berchem vroeg de buurt wanneer er actie ondernomen wordt. De aanvragen zijn ingediend, het is nu wachten op de goedkeuringen.

Op dit moment zijn er in het Brusselse Gewest nog vijf spoorwegovergangen. Het is echter al jaren de wens van netbeheerder Infrabel om die te sluiten, naar het voorbeeld van andere gevaarlijke overwegen elders in ons land. Het dramatische ongeval van donderdag in Nederland waarbij vier kindjes om het leven kwamen aan een overweg toont eens te meer aan hoe gevaarlijk zo'n plekken zijn. Maar ook vorige week in de Nestor Martinstraat in Sint-Agatha-Berchem viel er nog een dodelijk slachtoffer te betreuren aan een spoorwegovergang. Die overgang is één van de vijf die op termijn moet worden geschrapt.

Tunneltje

“We hebben voor die overwegen een vergunningsaanvraag ingediend”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “Het is de bedoeling om alle overwegen definitief te sluiten. Drie van de vijf dossiers zijn relatief gemakkelijke dossiers. Het gaat om de overwegen aan de Bosstraat, de Kleine Annastraat en de Kasteeldreef. Daar is niet veel passage. Het plan is om de overweg af te schaffen en die te vervangen door een tunneltje voor voetgangers en fietsers. We mikken hierbij op 2020-2021.”

De twee andere dossiers liggen heel wat moeilijker. Het gaat om de overweg aan de Vandervekenstraat en die aan de Nestor Martinstraat, waar vorige week een motard het leven liet. “Die twee dossiers zijn complexer omdat er daar heel wat meer verkeer is. Er is dan ook een ingrijpende oplossing nodig. Onze intentie is om er wegtunnels aan te leggen zodat het autoverkeer onder de sporen kan. Maar spoorwegovergangen sluiten is niet altijd een eenvoudig verhaal. We mikken hier zeer voorzichtig op een timing van 2021-2023. Voor al deze dossiers zijn er al in september van vorig jaar vergunningen ingediend bij het Gewest. Die procedure is nog steeds lopende.”

Architectuurwedstrijd

En dan rest er nog de metalen passerelle aan het station van Sint-Agatha-Berchem die vooral bij minder mobiele mensen op heel wat onbegrip kan rekenen. Via een architectuurwedstrijd moet er op termijn een definitieve passerelle uitgetekend worden met liften. Maar de overweg daar werd al sinds eind 2015 gesloten. Er zou pas tegen 2021 een einde aan de verzuchtingen daar moeten komen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees