Fit & Gezond

Doe je graag een dutje? Wetenschappers hebben een idee waarom

Doe je graag een dutje? Wetenschappers hebben een idee waarom

Foto: Shutterstock

Wetenschappers van de University of Tsukuba in Japan hebben onderzocht waarom sommige muizen meer slapen dan andere. Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat een mutatie in een eiwit daar voor iets tussen zit. Hoewel het om een studie bij muizen gaat, zouden de nieuwe inzichten ook wel eens voor mensen van belang kunnen zijn.

Uit een nieuw onderzoek van de University of Tsukuba, dat werd gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences, blijkt dat sommige muizen een grotere behoefte hebben aan slaap dan andere muizen en dat dat te wijten is aan één bepaald aminozuur in één bepaald eiwit. Een eerdere studie had al aangetoond dat het eiwit SIK3 een sleutelrol speelt in het slaapgedrag, maar nu gingen ze nog een stapje verder.

De wetenschappers gingen na hoe lang de muizen sliepen en hoe vaak, wat hun hersenactiviteit was tijdens de periode van dromen en erbuiten en hoe alert ze waren als ze wakker waren, en dat telkens terwijl ze het eiwit in de gaten hielden. Uiteindelijk konden ze vaststellen dat een manipulatie van het 551ste aminozuur dat zich in het SIK3 bevond ervoor zorgde dat de muizen meer slaap nodig hadden en ook langer sliepen.

In hele dierenrijk

Volgens hoofdonderzoeker Takoto Honda kan die bevinding ook van belang zijn voor de mens. De kenmerken van dat aminozuur in het eiwit komen namelijk in het hele dierenrijk voor. De resultaten zouden dus ook kunnen bijdragen aan het verhelpen van slaapproblemen bij ons. "Bijvoorbeeld in het geval van de aandoening hypersomnie waarbij patiënten overdag slaperig zijn, net zoals de muizen in onze studie. Ons werk zou kunnen helpen verklaren hoe dat komt", zegt Honda in een reactie aan The Independent.

Corrigeer

De keuze van de redactie Enkel voor abonnees