“Meer verwezenlijkt dan al de anderen”: Trump klopt zich op de borst tijdens VN-vergadering, publiek lacht in stilte

Brussel / Laken / Neder-over-Heembeek / Haren -

De 73ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is officieel geopend met een toespraak van Donald Trump. De Amerikaanse president had het onder meer over de corrupte dictatuur in Iran en de vluchtelingencrisis. Voor zichzelf had hij niets dan lovende woorden: “Mijn regering heeft meer verwezenlijkt dan alle anderen”, klonk het, waarna gedempt gelach weerklonk vanuit de zaal.

“Mijn regering heeft meer bereikt dan eender welke andere in de geschiedenis van dit land”, stak Donald Trump van wal bij de start van de Algemene Vergadering van de VN in New York, waar hij ruim een uur later dan gepland arriveerde. De woorden van de Amerikaanse president ontlokten gelach bij de verzamelde wereldleiders in de zaal. “Okey”, reageerde hij. “Ik verwachtte die reactie niet, maar dat is ok.” Daarop volgde luider gelach en zelfs wat applaus.

“Boycot Iran”

Al snel kwam de Amerikaanse president opnieuw tot de orde van de dag. Zo werd de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un geprezen, hoewel de sancties van de VS tegenover het land wel behouden blijven tot er sprake is van een volledige kernontwapening. Voor de Iraanse regering had Trump echter geen goed woord over. Integendeel: de president riep op tot de internationale isolatie van het land: “We roepen alle landen op om het Iraanse regime te isoleren, zolang de agressie aanhoudt.”

“De Iraanse leiders plunderen de voorraden van het land om zichzelf te verrijken en om herrie te schoppen in het Midden-Oosten en ver daarbuiten”, klonk het. “Het Iraanse volk is terecht verontwaardigd dat hun leiders miljarden dollar van de Iraanse schatkist hebben verduisterd, waardevolle delen van de economie van het land in beslag hebben genomen... Allemaal om hun tussenpersonen uit te sturen om oorlog te voeren.”

Nog volgens Trump zaaien de leiders van Iran chaos, dood en vernieling. Hij verdedigde ook de unilaterale terugtrekking van de VS uit het akkoord over het Iraanse kernprogramma. Hij noemde dat akkoord nog “afschuwelijk” en zei dat “vele landen in het Midden-Oosten” zijn beslissing “erg steunden”.

“Make their countries great again”

Een ander onderwerp in zijn toespraak was vluchtelingencrisis, waarbij hij uithaalde naar het Internationaal Strafhof (ICC), dat volgens hem geen enkele legitimiteit of autoriteit heeft.

“We zullen nooit de Amerikaanse soevereiniteit opgeven voor een niet-verkozen, niet-aansprakelijke globale bureaucratie”, aldus Trump. “We denken dat wanneer landen de rechten van hun buren respecteren en de belangen van hun volkeren verdedigen, ze beter kunnen samenwerken om de zegeningen van veiligheid, welvarendheid en vrede veilig te stellen. De Verenigde Staten zullen altijd onafhankelijkheid en samenwerking verkiezen boven globaal bestuur, controle en dominantie. De VS zullen jullie niet zeggen hoe te leven, te werken of te aanbidden. We vragen enkel dat jullie onze soevereiniteit in ruil erkennen.”

Nog volgens de president moeten migranten in hun eigen land een “meer hoopvolle toekomst bouwen”. Hij doelt daarbij op onderdak voor vluchtelingen dichter bij eigen huis. “Make their countries great again”, zei hij, een allusie op zijn eigen, bekende campagneslogan. Het blijkt voor Trump de enige manier om te vermijden dat mensen hun land verlaten.

Ontwikkelingshulp voor vrienden

Trump wil overigens enkel nog buitenlandse hulp sturen naar landen “die ons respecteren en eerlijk gezegd, onze vrienden zijn”. Washington wil zijn bijdrage aan vredesoperaties van de VN beperken tot 25 procent, klonk het bij de president.

“Weinigen geven iets aan ons. Daarom nemen we de Amerikaanse buitenlandse hulp streng onder de loep. We zullen onderzoeken wat werkt, wat niet werkt en of de landen die onze dollars en onze bescherming krijgen, ook onze belangen ter harte nemen”, aldus Trump. “In de toekomst zullen we enkel buitenlandse hulp geven aan zij die ons respecteren en eerlijk gezegd onze vrienden zijn. We verwachten dat andere landen hun eerlijk deel voor de kost van hun verdediging betalen.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S