FOTO. ‘Duurzame Helden’ gehuldigd

De gemeente Zulte neemt deel aan de 1e Week van de Duurzame Gemeente. Daartoe werd een oproep gelanceerd om Lokale Helden te nomineren. Een aantal mensen werden persoonlijk of als verantwoordelijke voor een organisatie of vereniging voorgedragen. Hiermee erkent de gemeente hun effectieve bijdrage aan één of meerdere van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De genomineerden werden woensdagavond gehuldigd in de raadzaal van het gemeentehuis en daarna getrakteerd op een receptie.

Op 25 september 2015 ondertekende België als één van 193 landen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, ook wel gekend als de 'Agenda 2030’. Deze internationale doelstellingen verenigen een aantal internationale afspraken zoals armoedebestrijding, klimaatactie of rechtszekerheid. De Agenda 2030 is universeel en roept elk land en elke actor op om verantwoordelijkheid te nemen.

Ook Zulte als lokaal bestuur wil zijn steentje bijdragen en neemt deel aan de publiekscampagne: de Week van de Duurzame Gemeente.

Schepen Filip Peers: ‘De Week van de Duurzame Gemeente wil de reeds bestaande initiatieven – en in de eerste plaats de burgers die deze initiatieven dragen – in de kijker plaatsen. Zo kunnen we lokale acties verbinden met een globale agenda en samen met veel andere lokale besturen een voortrekkersrol opnemen in dit mondiale verhaal. De échte 'helden' om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn de burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden hun steentje bijdragen tot duurzame ontwikkeling.

De genomineerden: Kristien Van Gyseghem van De Brugge, Arne Vastershaeghe van De Zonnekouter, Peter Lassuyt van De Groene Stekker, Matthias Deloof van Street Workout 9800, Bart Rosseel van het Vlaamse Kruis, David Veranneman van Energy At Home, Johan Demey van Oxfam, Paul Degraeve & Michel De Clercq van Petersime, Steven De Meester van SThout, Bart Vanoosthuyse & David Vervaecke, compostmeesters, Rik Roets van Gecoro, Gabriël De Grijse, bermmeester, Lieven Quintyn, imker en Alex Colpaert van Werkgroep Wereldoorlog I.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio