VAB vreest dat bestuurders zich zullen vergissen

Plots staat er E5, E10 en B7 op de pomp: zo vergist u zich niet bij het tanken (want er is wel wat verwarring mogelijk)

© shutterstock

Vanaf 12 oktober worden de namen en symbolen voor de verschillende soorten brandstof in heel de Europese Unie (en zeven andere landen) gelijkgesteld, zo meldt de FOD Economie. Let dus goed op de volgende keer dat u moet tanken, want er is verwarring mogelijk. Zo staat de “b” van benzine nu plots voor (bio)diesel. Een overzichtje:

mtm, gjs

Benzine

Op dit moment kan u in ons land kiezen tussen Euro 95 of Euro 98. Die krijgen nu labels E5 en E10 (in Frankrijk heb je ook nog E85). De letter “E” verwijst naar ethanol en het cijfer slaat dan weer op het percentage: E5 is dus benzine met maximaal 5 procent ethanol, E10 met 10 procent… De nieuwe labels voor de benzinevarianten worden telkens in een cirkel geplaatst.

Diesel

Diesel wordt dan weer B7, B10 en XTL. De “B” verwijst naar biodiesel, het cijfer slaat hier eveneens op het percentage biodiesel: B7 is dus diesel voor een wagen die 7 procent biodiesel ondersteunt. XTL staat dan weer voor (paraffinische) synthetische diesel, die geproduceerd wordt op basis van aardgas, plantaardige oliën of dierlijke vetten. De nieuwe labels voor diesel worden telkens in een vierkant geplaatst.

Gas

De verschillende types gassen worden voortaan aangeduid met een afkorting en worden in een ruit geplaatst. H2 staat voor waterstof, CNG voor gecomprimeerd aardgas, LPG voor vloeibaar petroleumgas en LNG voor vloeibaar aardgas.

Waar is dit van toepassing?

De veranderingen kaderen in een Europese richtlijn uit oktober 2014 en worden toegepast in de 28 lidstaten van de Europese Unie en ook in Liechtenstein, IJsland, Noorwegen, Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije.

Waarom de verandering?

De Europese Unie wil consumenten helpen bij de keuze van de geschikte brandstof voor hun voertuig, vooral met het oog op de invoering van nieuwe brandstoffen.

Verwarring

Zullen de aanpassingen niet net tot het omgekeerde leiden en verwarring veroorzaken? Zo staat de “b” van benzine plots voor diesel… Wordt er niet gevreesd dat we nu massaal verkeerd gaan tanken? “Het zal wellicht even aanpassen zijn”, geeft Chantal De Pauw, woordvoerder van de FOD Mobiliteit, toe. “Maar er komt een overgangsperiode waarin beide benamingen zullen worden gebruikt. Hoelang die periode duurt, is afhankelijk van hoe snel de mensen de klik in hun hoofd maken. Daarnaast komt er ook een online campagne om de consument te informeren. We zijn er echter van overtuigd dat de aanpassing op lange termijn in het voordeel van de consument zal zijn.”

Dat gelooft ook Johan Mattart van Brafco, de Federatie van Brandstofverdelers. “Met de komst van nieuwe varianten zal er op termijn nood zijn aan een duidelijk en uniform label, zodat niemand zich nog kan vergissen. Op korte termijn zal de consument zich inderdaad moeten aanpassen. Om verwarring te vermijden raden wij onze leden aan om de woorden diesel en euro 95 of 98 ook gewoon op de pomp te laten staan. Blijvend. De Europese richtlijn verbiedt dat niet, de nieuwe informatie moet gewoon ook duidelijk vermeld zijn.”

Dure stickers

Brafco is dan weer minder gelukkig met de prijs van de stickers die het Bureau voor Normalisatie (NBN) aanrekent. “3 euro per sticker! Ze profiteren van de situatie omdat ze een monopolie hebben”, aldus nog Mattart.

De meest gebruikte symbolen, oud en nieuw:

Waar vinden we de nieuwe etiketten?

Normaal gezien zouden alle tankstations tegen 12 oktober de nodige veranderingen hebben moeten aangebracht. Daar zullen controles voor komen, al zal er ook een korte periode van “tolerantie” zijn. De nieuwe symbolen moeten ook terug te vinden zijn bij autohandelaars, op de vuldop van nieuwe wagens en in de gebruiksaanwijzingen.

VAB: “Vrees voor vergissingen”

De veranderingen zouden kunnen leiden tot verwarring bij autobestuurders, vreest mobiliteitsclub VAB. “En wanneer er verwarring is, gaat men zich vergissen”, klinkt het. VAB vraagt daarom een overgangsperiode en ijvert voor het behoud van een duidelijke vermelding van de benamingen diesel en benzine.

“Het moet voor de consument duidelijk zijn dat diesel diesel is, die benaming zou toch behouden moeten blijven”, zegt VAB-woordvoerder Maarten Matienko. Diesel tanken in een benzinewagen zal niet zo snel gebeuren, omdat het pistool voor diesel te dik is voor de opening aan een benzinewagen. Omgekeerd is verkeerdelijk benzine tanken in een dieselwagen wel mogelijk. “Een dieselrijder die benzine tankt kan zeer zware schade aan de motor veroorzaken, met een kostenplaatje in de duizenden euro”, aldus Matienko. Mensen die zich vergissen en het tijdig opmerken mogen zeker niet de motor starten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie