Dit staat op het spel op 14 oktober: de prioriteiten van Open VLD Destelbergen

Open VLD: "Een nieuwe recreatiezone in de Nederbroekstraat, met herlocalisatie Heusdens voetbal "

Open VLD: "Een nieuwe recreatiezone in de Nederbroekstraat, met herlocalisatie Heusdens voetbal "

Lijsttrekker Elsie Sierens: "Recreatiezone Nederbroekstraat wordt prioriteit" Foto: Geert Herman

Destelbergen - Verkiezingsprogramma's, folders, sites: u bent ook een beetje de weg kwijtgeraakt? Uw gemeentesite van Het Nieuwsblad-De Gentenaar trok naar de lijsttrekkers en vroeg hen om een top-3. Waaraan zal uw partij in de volgende legislatuur prioriteit geven? Geen vage beloftes, maar drie concrete zaken waaraan vanaf januari 2019 zal gewerkt worden, als de kiezer daarvoor een mandaat geeft. Klare taal, op minder dan twee weken van de verkiezingen: Open VLD zet het uiteen met lijsttrekker Elsie Sierens.

1. Recreatiezone Nederbroekstraat

Ons sportpark Bergenmeers draait op volle toeren. Voor het seizoen 2018-2019 herbergen wij maar liefst 29 clubs en is de zaalbezetting goed voor 258u (wedstrijduren niet meegeteld). Door deze ruime bezetting breiden wij onze sportactiviteiten ook uit naar de Sportbasisschool van Heusden (gevechtsport, Little Bal Village,...) en naar de Kollebloem (yoga,...). Sport boost in onze gemeente en hier willen wij op inzetten. Wij koesteren de ambitie een nieuwe recreatiezone te ontwikkelen in de Nederbroekstraat te Heusden, onze eerste bekommernis is de herlocalisatie van het Heusdens voetbal, hier moet ook de verdere uitbouw van ons sportaanbod plaatsvinden.In het budget 2018 alsook de meerjarenplanning 2014-2019 is de aankoop van de gronden voor een bedrag van € 750.000 opgenomen.

2. Nieuwbouw gemeentelijke basisschool Destelbergen

Voor onze schoolgaande jeugd in Destelbergen en Heusden blijven wij garant staan voor een kwalitatieve uitbouw van onze schoolinfrastructuur. Na de sportbasisschool in Heusden is de gemeenteschool in Destelbergen aan zet, het gebouw is fel verouderd en een face-lift dringt zich op. Om dit project te realiseren werd eind 2017 een subsidie-aanvraag ingediend. De mogelijkheid van projectbouw wordt eveneens afgetoetst. Afhankelijk van de piste die zal bewandeld worden kan hier nog geen exact kostenplaatje voorgelegd worden. Momenteel wordt bekeken of de bestaande school al dan niet opgeknapt en verruimd wordt of er misschien beter een nieuw gebouw neergepoot wordt, weliswaar op en rond dezelfde site. In de volgende legislatuur willen wij het startschot geven voor deze werkzaamheden.

3. Verhogen herkenbaarheid en uitstraling van onze handelskernen

Voor Open Vld blijft lokale economie een belangrijke motor. Onze middenstand, onze ondernemers, KMO’s, zij verdienen onze ondersteuning. In deze legislatuur werd er vanuit de Adviesraad Lokale economie constructief werk geleverd. Zo werd er ook een subisidiereglement uitgewerkt voor handelsondersteunende activiteiten. Wij willen de handelskernen Destelbergen-centrum, Eenbeekeinde en Heusden een uniforme uitstraling geven. Wij blijven ook voorstander van initiatieven die belevenis brengen in de gemeente, een wekelijkse markt blijft een voorstel waar wij in overleg willen treden met de middenstandsvereniging en Unizo.  

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio