Dit staat op het spel op 14 oktober: de prioriteiten van SP.a-Groen Destelbergen

SP.a-Groen: "Faciliteiten voor inspraak en ontmoeting van de burgers voorzien"

SP.a-Groen:   "Faciliteiten voor inspraak en ontmoeting van de burgers voorzien"

Foto: Geert Herman

Destelbergen - Verkiezingsprogramma's, folders, sites: u bent ook een beetje de weg kwijtgeraakt? Uw gemeentesite van Het Nieuwsblad-De Gentenaar trok naar de lijsttrekkers en vroeg hen om een top-3. Waaraan zal uw partij in de volgende legislatuur prioriteit geven? Geen vage beloftes, maar drie concrete zaken waaraan vanaf januari 2019 zal gewerkt worden, als de kiezer daarvoor een mandaat geeft. Klare taal, op minder dan twee weken van de verkiezingen: SP.a-Groen legt zijn plannen voor met lijsttrekker Marieke Kindt.

1. Inspraak en ontmoeting

Wij willen ruimte voor ontmoeting voor jong en oud, om hun stem te laten horen, om elkaar te helpen. De gemeente moet infrastructuur voorzien, zoals een ontmoetingsruimte op Eenbeekeinde en gratis gemeentelijke lokalen voor activiteiten in functie van inspraak en ontmoeting. Ook groene ruimtes ondermeer op de TAE-site, Admiraalhof en aan het  JGC dienen daarvoor. De inwoners van een wijk krijgen een zelf te besteden burgerbudget. 200.000 € voorzien voor een ontmoetingsruimte op de TAE-site hebben we bevroren, daarmee kan al veel gebeuren. Financiering gebeurt met de beschikbare middelen in de verschillende domeinen zoals cultuur, jeugd, groendienst die nu samen geen duidelijke visie hebben. De noemer van alle acties moet gericht zijn op ontmoeting en inspraak. Voor dergelijke projecten is ook subsidiëring door de hogere overheid mogelijk. 

2. Duurzame en sociale mobiliteit

Lawaaihinder, ongezonde lucht, sluipverkeer, files en parkeerproblemen moeten worden aangepakt. Om dat te bereiken moet het autoverkeer worden verminderd. De gemeente moet sensibliseren in verkeer te voet, of per fiets. Een folder en kaart met de functionele wandel- en fietsroutes en busverbindingen naar de scholen en vrije tijdsplaatsen is nodig, en samenwerking met de scholen voor alle soorten pooling. Veilige oversteekplaatsen op drukke wegen zijn een noodzaak. Afgesloten fietsstallingen in het centrum van Heusden en op het Eenbeekeinde, voor mensen zonder garage zijn ook welkom. We stellen heel wat verkeersmaatregelen op drukke punten voor. Financieel is het een kwestie van prioriteiten stellen. 
 

3. Investeren in een groene gemeente waar ‘dicht bij alles’ betaalbaar blijft

Waardevolle park-, bos- en natuurgebieden moeten behouden blijven via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan Groen. Bij elk bouwproject moet maximaal gestreeft naar behoud van bomen, open ruimte en groen. We maken werk van biodiversiteit maken en voorzien openbaar groen. Burgers moeten kunnen blijven wonen in hun gemeente: betaalbare, sociale en assistentiewoningen zijn nodig. De gemeente moet zelf dergelijke woonentiteiten ontwikkelen in plaats van ze aan de meestbiedende te laten. In de derde fase van de TAE-site zijn geen dergelijke woonentiteiten voorzien. Het aantal opgelegde aantal sociale huurwoningen en assistentiewoningen moet in de drie woonkernen worden gerealiseerd. Jonge mensen en senioren moeten hier bijzondere aandacht krijgen, en nieuwe woonvormen moeten gestimuleerd worden. Bij het aansnijden van woongebieden, staat een aangename leefomgeving centraal. Stevig onderhandelen met projectontwikkelaars is de boodschap. 

 

 

 

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio