Verkiezingsdebat Jeugdraad interactief via live Facebook

"Debattle" levert frisse en creatieve ideeën voor de volgende legislatuur

De live-debatten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, ze liggen wel heel erg dun gezaaid in Lochristi. Wie wel inhoud in plaats van verpakking en slogans wilde horen en bovendien geïnteresseerd was in jeugdproblematiek, kon woensdagavond het "Debattle" van de Jeugdraad van Lochristi volgen. In Lodejo, maar ook live op Facebook. Eva Paelinck (N-VA), Didier Van den Meersschaut (Groen-SP.a), een zeer gedreven Ase Van de Vijver (CD&V) - de enige youngster in het gezelschap- ,lijsttrekker Daniël De Knijf (VB) en huidig jeugdschepen Sandro Di Nunzio (Open VLD) bevolkten het panel, Lieven Hérie modereerde binnen een tijdsspanne van een uur, met de klokken van de Sint-Niklaaskerk als timer.

Binnen de korte tijdspanne werd het niet echt een hevig debat, maar kregen we wel een aantal nieuwe suggesties en pistes voor het jeugdbeleid, een echo van ideeën voor wie de recent gepubliceerde programma's van de verschillende partijen al even doorsnuffelde. Opvallend ook hoe verschillende partijen achter dezelfde visie stonden, op details na natuurlijk.

Het skatepark - of het ontbreken ervan  - was natuurlijk de verwachte opener: Sandro Di Nunzio (Open VLD) maakte duidelijk dat de locaties niet voor het grijpen liggen, en stelde voor om in het volgende beleid zonder overhaasting uit te kijken naar opportuniteiten. De 'groene long' in de Dekenijstraat en zelfs de nog in te richten Groenpool Oostakker behoren daartoe. Een skatepark in beton, of in elk geval toch een groepje skate-elementen, kan voor de andere partijen een locatie vinden op de sportsite in de Bosdreef. CD&V suggereerde ook de buurt van het station van Beervelde. Betrokkenheid van de jongeren en werk maken van de aanpak van de geluidsoverlast zijn voor alle partijen uiteraard een prioriteit.

De buurtpleintjes moeten volgens CD&V co-creaties worden van de buurt en vooral van de kinderen. Voor Eva Paelinck (N-VA) volstaat een grasveldje met een goal en een schommel niet. De recreatieve pleintjes moeten meegroeien met de buurt, en na verloop van tijd ook aangepast worden aan andere behoeften. Iets wat Groen-SP.a ook beaamde. Inzetten op avontuurlijk spelen en afstappen van de klassieke invulling gebeurt al volgens jeugschepen Di Nunzio, waarbij hij refereerde aan de inrichting van het Bonnebos in Zeveneken. Een studiebureau voor elk jeugdpleintje vond hij dan weer een brug te ver. Daniël De Knijf (VB) had dan weer een ander idee van wat een echt 'bos' is, in elk geval niet wat nu gemeenzaam het 'Bonnebos' heet. 

Vanuit de FB-tussenkomsten werd ook gevraagd naar het openstellen van scholen en hun accommodatie buiten de schooluren, voor de jeugd. Voor de gemeenteschool Lochristi gebeurt dat al, eenzelfde vraag voor de GBS Beervelde kon niet echt op het enthousiasme van het lerarenkorps daar rekenen. Het openstellen van sportaccommodatie, onder meer van de vrije scholen, is iets waar in de toekomst nog werk kan worden van gemaakt. 

Hebben jeugdverenigingen -minstens 13 in totaal- voldoende ruimte om zich te ontplooien, was het volgende discussiepunt in het debat. Extra ruimtes aansnijden blijkt erg moeilijk, want dan bots je op de limieten van het Algemeen Plan van Aanleg uit 1994, aldus de jeugdschepen. Hij opteerde eerder voor "quick wins", waarbij hij opnieuw verwees naar de 'groene long' achter de Sint-Niklaaskerk. Extra open ruimte komt er sowieso vanuit de visie van Vlaanderen niet, hoorden we. Naast de groenzone in de Dekenijstraat opperde N-VA ook de idee van de locatie achter het gemeentehuis, ooit wel 'den berg' genoemd, in de buurt van een vijftal bomen in het parkje, waar eventueel een kiosk kan opgericht worden.  

CD&V-'er Ase Van de Vijver vond dat er ook figuurlijk te weinig ruimte was voor inspraak en betrokkenheid van de jeugd in het beleid. Extra ruimte in gemeentelijke gebouwen nagaan, was voor haar en haar partij ook een piste. In de al dan niet ruimte voor jeugdverenigingen werd ook gesproken over de 'vrije, niet georganiseerde jeugd', die men ruimte en betrokkenheid moet geven. Alleen blijft het volgens de meeste partijen moeilijk om deze doelgroep af te bakenen en te bereiken. Over wat er met adviezen van de jeugdraad gebeurde, als die er al kwamen en gehoord werden, waren de meningen verdeeld. De jonge CD&V-kandidate had in elk geval al de "pot vol dromen" van de jeugdverenigingen mee, iets waarmee de volgende schepen van jeugd meteen aan de slag kon gaan, stelde ze. 

Het fuifbeleid was het laatste grote thema van de avond. Daniël De Knijf (VB) stelde dat de nieuwe ruimte in Lodejo te klein zou zijn voor de 'grote' fuiven, die daarmee wel definitief tot het verleden zouden kunnen behoren. Geluidsoverlast en nachtlawaai moet volgens hem vooral aangepakt worden in een dialoog met de buurt. Didier Van den Meersschaut stelde de aankoop van een grote tent voor voor de grotere jeugdfuiven, die via een huursysteem ter beschikking wordt gesteld. Een "evenementenloket" moet de jongeren de weg wijzen naar een goede organisatie. N-VA haalde één van haar programmapunten aan: de aanpak van een aantal zalen die moeten opgelapt worden. Eva Paelinck hoopte dat de gemiddelde fuiven in Lodejo zouden kunnen blijven doorgaan. Afspraken rond einduur en anticiperen op problemen met de buren zijn ook zaken die de gemeente nog veel beter moet kunnen realiseren, volgens haar. Schepen Di Nunzio legde de norm van de nieuwe Lodejo op fuiven voor 700, bij uitbreiding voor 900 jongeren. Ase Van de Vijver had al weet van vier fuiven die 1200 man lokken. Daar zou eventueel ondernemend Lochristi kunnen ingeschakeld worden, voor het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld hangars. Iets wat in Zaffelare momenteel al gebeurt. Lawaai en andere hinder tijdens en na fuiven is volgens de jeugschepen de laatste twee jaar beperkt, maar moet wel een constant beleidspunt blijven. 

Torenklokslag negen sloot de "Debattle" af. We onthielden een aantal frisse ideeën, mogelijkheden en creatieve uitwegen voor het jeugdbeleid in de volgende legislatuur.  Met een relatief grote consensus over een visie onder alle partijen. Een zeventigtal aanwezigen woonden het debat in Lodejo bij, waarvan een dertigtal wel bestond uit "oudere" mandatarissen en kandidaten van de respectieve partijen, die vooral kwamen kijken hoe hun vertegenwoordiger zich door de debattle sloeg. Volgens de Google-man, die de avond online verwerkte, hadden 384 mensen de live-uitzending aangeklikt en waren er constant zo'n 60 kijkers die op Facebook volgden. Geen slechte start voor een bescheiden digitaal experiment. 

 

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio