Verdediging treinbestuurder vraagt opnieuw taalwijziging in dossier treinramp, parket verzet zich

Verdediging treinbestuurder vraagt opnieuw taalwijziging in dossier treinramp, parket verzet zich

Foto: BDW

Halle -

De verdediging van de treinbestuurder die vervolgd wordt voor de treinramp in Buizingen heeft maandag voor de Brusselse arrondissementsrechtbank opnieuw een taalwijziging in het dossier gevraagd. De verdediging had die taalwijziging al gevraagd voor de politierechtbank in Halle, maar dat verzoek werd verworpen. De zes rechters van de arrondissementsrechtbank moeten zich nu ten laatste op 12 november uitspreken. Het parket Halle-Vilvoorde verzet zich alvast tegen de taalwijziging.

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlak bij het station van Buizingen, toen een stoptrein frontaal op een IC-trein botste. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen terwijl minstens 310 personen gewond raakten. Onder hen de treinbestuurder van de P-trein en de twee treinbegeleiders van beide treinen.

Het parket Halle-Vilvoorde vervolgt zowel de bestuurder van de stoptrein, die door een stoplicht zou zijn gereden, als de NMBS en Infrabel omdat die nalatig zouden zijn geweest met de veiligheid. De treinbestuurder betwist tot op vandaag dat hij door een rood licht is gereden.

Geweigerd

Voor de politierechtbank in Halle vroeg de verdediging om een taalwijziging, maar die werd geweigerd.

“In haar vonnis duidt de politierechtbank ons aan als de verantwoordelijken voor de lange tijd die dit dossier in beslag heeft genomen, waardoor wij het recht zouden zijn kwijtgeraakt een taalwijziging te vragen”, pleitte meester Dimitri de Béco, advocaat van de treinbestuurder. “De wet voorziet die weigeringsgrond niet. Bovendien is het verwijt onterecht.”

De verdediging somde vervolgens de redenen op die volgens haar wel tot een taalwijziging dienden te leiden. Maar zelfs als de taalwijziging opnieuw geweigerd wordt, zal het proces voor de politierechtbank in Halle moeten worden uitgesteld. De verdediging plant immers een wrakingsverzoek.

“In haar vonnis heeft de voorzitster van de politierechtbank in Halle duidelijk haar vooringenomenheid laten blijken”, zegt meester De Béco. “Voor die rechter zullen wij niet pleiten.”

Chantage

Het parket Halle-Vilvoorde omschreef die uitspraak van de verdediging als regelrechte chantage en verzette zich tegen de taalwijziging.

“De belangen van de slachtoffers en de maatschappij moeten ook een rol spelen”, klonk het. “Alle pogingen en procedures die de verdediging tijdens het gerechtelijk onderzoek ondernomen heeft om een taalwijziging te bekomen, om stukken te laten vertalen, om bijkomend onderzoek te vragen, waren er enkel en alleen op gericht om tijd te winnen. Nu een taalwijziging toestaan, betekent dat een nieuwe parketmagistraat en een nieuwe politierechter dit hele dossier moeten instuderen. Dat gaat heel wat tijd vragen terwijl de verjaring nu al dichtbij komt en de redelijke termijn ook in gevaar komt.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees