Politie rolt bende Soedanese mensensmokkelaars op die met hulp van burgers transmigranten naar Groot-Brittannië smokkelden

Politie rolt bende Soedanese mensensmokkelaars op die met hulp van burgers transmigranten naar Groot-Brittannië smokkelden

Het gerecht heeft een bende Soedanese mensensmokkelaars opgepakt die tot twintig transmigranten per dag naar Engeland probeerden te smokkelen. Ze kregen daarbij hulp van burgers in ons land. Per transmigrant vroegen de smokkelaars 500 tot 2.500 euro. Op sommige dagen verstopten ze tot 20 mensen in vrachtwagens.

Namens het Burgerplatform van het Maximiliaanpark kaartte Mehdi Kassou vandaag een politieactie aan waarbij verschillende mensen werden opgepakt omdat ze onderdak boden aan transmigranten.

Nu zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket dat de invallen helemaal niet gericht waren tegen de burgers, wel tegen een bende Soedanese mensensmokkelaars die er verbleven.

“Maandagmorgen zijn een vijftigtal speurders binnengevallen op een aantal adressen waar de vermoedelijke smokkelaars verbleven. Hierbij werden negen verdachten van hun vrijheid beroofd, een tiende persoon werd bijkomend van haar vrijheid beroofd voor feiten van weerspannigheid ten aanzien van de politiediensten. Tijdens de interventie troffen de onderzoekers op twee adressen respectievelijk 2 en 6 personen in illegaal verblijf aan. Vermoedelijk gaat het hier om slachtoffers in afwachting van een nakend transport. Betrokken personen, werden voor verdere administratieve afhandeling overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken”, zegt Van Wymersch aan Nieuwsblad.be

Het moet duidelijk zijn dat het onderzoek zich toespitst op de mensen die ervan verdacht worden andere mensen in een precaire situatie naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen of hierbij noodzakelijke hulp te bieden. Het gaat om een gerechtelijk onderzoek naar mensensmokkel, waarbij de onderzoeksrechter huiszoekingsmandaten heeft afgeleverd voor verschillende adressen waar men vermoedde mensensmokkelaars aan te treffen.

Politie rolt bende Soedanese mensensmokkelaars op die met hulp van burgers transmigranten naar Groot-Brittannië smokkelden

Het onderzoek leidde naar een vermeend netwerk van mensensmokkelaars die transmigranten ronselden in het Maximiliaanpark en smokkelden vanop de parking Wanlin, langs de E411 in Namen. De bende verstopte de slachtoffers, van Soedanese en Eritrese nationaliteit, vaak in gevaarlijke en erbarmelijke omstandigheden in de laadruimte van vrachtwagens en maakte eveneens gebruik van koelwagens.

“De slachtoffers zouden vanuit het Noorstation in Brussel de trein nemen naar Rochefort-Jemelle. Van daaruit zouden zij te voet via oude spoorlijnen naar de parking van Wanlin langs de E411 stappen, een traject van om en bij de 15 kilometer.

500 tot 2.500 euro

“Voor de organisatie en uitvoering van hun activiteiten zouden de smokkelaars beroep kunnen doen op burgers, waarvan vermoed wordt dat ze met kennis van zaken de onmisbare hulp verleenden voor de uitvoering van de smokkelactiviteiten. Deze hulp zou hoofdzakelijk in logement en transport bestaan van onder meer de vermeende mensensmokkelaars. De smokkelaars zouden hierbij tussen de 500 en 2.500 euro per persoon verdienen en zouden ongeveer een 20-tal personen per dag smokkelen.”

Van de 10 personen die van hun vrijheid beroofd werden, werden er 9 voor de onderzoeksrechter geleid. De vrouw die gearresteerd werd omwille van weerspannigheid kon na haar verhoor beschikken.

“Van de 9 personen die voor de onderzoeksrechter werden geleid, werden er 7 onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat om 7 mannen die in verdenking gesteld werden van “ als dader of mededader mensen te hebben gesmokkeld in het kader van een criminele organisatie. Twee anderen werden na verhoor vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Ze werden niet in verdenking gesteld, laat het Brusselse parket weten.

Burgerplatform boos

Het Burgerplatform dat zich het lot van de transmigranten aantrekt, had eerder een persbericht verstuurd dat de politie-inval gericht was tegen gastgezinnen die transmigranten van het Maximiliaanpark onderdak gaven.

“De eerste gegevens suggereren dat de huiszoekingsbevelen werden verkregen op basis van telefoonnummers die de gastgezinnen aan hun gasten zouden hebben gegeven”, zegt Mehdi Kassou van het Burgerplatform.

“Hoewel de strijd tegen mensensmokkel onmiskenbaar noodzakelijk is, begrijpen we niet dat opvanggezinnen als criminelen worden behandeld omdat ze solidair zijn met een publiek dat zelf slachtoffer is van mensensmokkel”, gaat Kassou verder. “We begrijpen ook de prioriteiten van de Belgische justitie niet. Waarom koppig de slachtoffers van mensensmokkel blijven criminaliseren en achtervolgen terwijl we dagelijks getuigen zijn handelingen met betrekking tot mensenhandel in Brussel, zoals pooierij, pedofilie, of uitbuiting van arbeid”, klonk het.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees