Luchtkwaliteit verbetert in Gent maar stagneert in haven, vooral door ArcelorMittal

Luchtkwaliteit verbetert in Gent maar stagneert in haven, vooral door ArcelorMittal

De Gentse site van ArcelorMittal, dat wel “zijn best doet” maar toch nog te veel uitstoot. Foto: Belga

Gent -

De luchtkwaliteit in Gent is de voorbije tien jaar duidelijk verbeterd, maar in de Gentse kanaalzone is de concentratie fijn stof sinds 2016 niet meer gedaald. Op één meetpunt is de luchtvervuiling het voorbije jaar zelfs toegenomen. Dat blijkt uit het tussentijds rapport van het Luchtactieplan Gent, dat Belga kon inkijken.

In 2016 engageerde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zich samen met lokale besturen en industrie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Toen was de ambitie om de daling van de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide, twee belangrijke luchtvervuilende stoffen, sinds 2003 verder te zetten. Dat blijkt te lukken in Gent, maar in de haven is de concentratie (industrieel) fijn stof sinds 2016 gestagneerd. De bevoegdheid voor heel wat industrie ligt daar bij de Vlaamse overheid. “Waar wij bevoegdheden hebben, nemen we onze verantwoordelijkheid duidelijk op”, zegt Gents schepen van milieu Tine Heyse (Groen).

In lijn met eerdere studies, zoals Curieuzeneuzen, dalen de concentraties stikstofdioxide in de agglomeratie Gent en in de kanaalzone. Maar het terugdringen van de uitstoot van fijn stof, de tweede polluent die het Luchtactieplan wil reduceren, verloopt minder vlot. Hoewel in de Gentse agglomeratie en de Gentse kanaalzone die luchtvervuiling sinds 2003 afneemt, tonen meetpunten in de kanaalzone nu een stagnatie. Het laatste jaar is er zelfs een lichte stijging te zien op één meetpunt. De Europese jaargrenswaarde wordt weliswaar gehaald, maar de WHO-richtwaarde, die maximaal 3 dagen met een concentratie hoger dan 50 microgram/m3 toelaat, niet.

Hoge emissies ArcelorMittal

De oorzaak ligt vooral bij staalreus ArcelorMittal en zijn hoge emissies. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid beklemtoont wel dat het staalbedrijf al grote inspanningen levert voor het terugdringen van zijn emissies. Het staalbedrijf moet tegen 2020 ook rookgasrecirculatie toepassen op zijn grootste fabriek, wat een zeer substantiële impact zal hebben op de uitstoot.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio