Onderwijsraad wil meer Frans op VRT

Oplossing voor beperkte kennis van het Frans? “Zend meer Franstalige programma’s uit op Ketnet”

Oplossing voor beperkte kennis van het Frans? “Zend meer Franstalige programma’s uit op Ketnet”

Meer Frans in kinderprogramma’s van de VRT of in het jeugdjournaal Karrewiet. Het Vlaamse onderwijsveld vindt dat de openbare omroep zijn steentje moet bijdragen om het gebrekkige Frans van onze kinderen op te krikken. “De VRT heeft tenslotte een vormende taak”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. Minister van Media Sven Gatz (Open VLD) is bereid om het voorstel te onderzoeken.

Vijf minuutjes voor het journaal de Vlaming Algemeen Beschaafd Nederlands bijbrengen. In de jaren 60 en 70 was Hier spreekt men Nederlands een vaste rubriek op de openbare omroep. Zó ver wil het onderwijs nu ook niet gaan om onze kinderen Frans te leren, maar de VRT zou wel meer Frans aan bod kunnen laten komen in haar kinderprogramma’s. Het voorstel staat in een nieuw advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), waarin het hele onderwijsveld is vertegenwoordigd. Onderwijs­minister Hilde Crevits (CD&V) had het advies gevraagd omdat amper de helft van onze twaalfjarigen de eindtermen haalt voor lezen in het Frans. Ook spreken gaat met horten en stoten.

De hele samenleving moet haar verantwoordelijkheid nemen om dat op te lossen, vindt de Vlor. En dus ook de openbare omroep. “Kinderen komen nu te weinig in aanraking met Frans buiten de school”, zegt Lieven Boeve van het katholiek onderwijs. “Aangezien de VRT een vormende functie heeft, zou die aan talensensibilisering kunnen doen. Een Frans gedichtje in een kinderprogramma bijvoorbeeld.”

Andere leden van de Vlor denken aan samenwerkingen met de Waalse RTBF voor het jeugdjournaal Karrewiet, om bepaalde items in het Frans te brengen.

Bibliotheken en theater

Het voorstel over de VRT is één van drie voorbeelden die de Vlor geeft. Ze denkt ook aan subsidies voor bibliotheken om Franse boeken te kopen, en aan een betere toegang tot Franstalige culturele activiteiten – zoals theater – voor Vlaamse kinderen.

“Ik sta volledig achter dit advies”, zegt minister van Media en Cultuur Sven Gatz (Open VLD). “We nemen al verschillende initiatieven om de uitwisseling tussen Vlaamse en Waalse kinderen te bevorderen, maar we kunnen meer doen. De huidige overeenkomst met de VRT loopt nog twee jaar, maar het is het onderzoeken waard of we verplichtingen voor Frans moeten opleggen.”

De Vlor kijkt voor alle duidelijkheid ook in eigen boezem om het niveau van het Frans in de lagere school op te krikken. De Onderwijsraad vindt dat meer scholen al vóór de verplichte lessen in het vijfde en zesde leerjaar Frans moeten aanbrengen, en dat ook de opleiding van leerkrachten beter moet.

“En toch is het opmerkelijk dat de Vlor in de eerste plaats niet naar zichzelf kijkt”, vindt Koen Daniëls, onderwijsspecialist van N-VA. “De beste oplossing – gespecialiseerde leerkrachten Frans inzetten in het basisonderwijs – staat zelfs niet in het advies. We zouden beter daar beginnen, in plaats van naar de VRT te kijken.”

Corrigeer

MEER NIEUWS