Zoveel bedraagt het gemiddelde loon in België: verdient u meer of minder?

Zoveel bedraagt het gemiddelde loon in België: verdient u meer of minder?

Foto: Shutterstock.

3.489 euro bruto per maand. Zoveel verdiende de gemiddelde Belg in 2016. Dat blijkt uit de jongste officiële cijfers van Statbel, het federale bureau voor de statistiek. Een masterdiploma is nog steeds de beste weg naar een goedbetaalde baan, de loonkloof tussen mannen en vrouwen krimpt en wie elke dag in de file naar Brussel staat: troost u, het loont.

Opgelet: alle onderstaande bedragen en lonen vermeld in dit stuk zijn bruto. Voor de leesbaarheid laten we vanaf hier het woord ‘bruto’ weg.

De gemiddelde voltijds tewerkgestelde Belg verdiende in 2016 gemiddeld 3.489 euro bruto per maand. 10 procent van alle werknemers verdient minder dan 2.233 euro terwijl anderzijds 10 procent meer verdient dan 5.381 euro.

Er zijn een heleboel aspecten die een impact hebben op uw loon: het allerbelangrijkste – logischerwijs – is uw functie en sector. Zo verdienen directeurs veelal het meest, kelners en barpersoneel zijn gemiddeld gezien de slechtste verdieners. De horeca is door de band de sector met de laagste lonen. De hoogste lonen vallen te noteren in de petrochemische nijverheid.

Bent u een vrouw?

Uw geslacht is ook van belang. In 2016 verdiende een vrouw 5 procent minder dan een man in een gelijkaardige functie. Volgens Statbel is de loonkloof het afgelopen decennium al fel gekrompen. In 2007 bedroeg de loonkloof immers nog 12 procent. Leeftijd is ook een factor. Gemiddeld verdient een zestigplusser 113 procent meer dan een werknemer jonger dan 20 jaar. Voor u boos naar uw baas loopt om opslag te vragen: de leeftijd van 37 jaar vormt (veelal) het keerpunt. Wie jonger is dan deze leeftijd verdient globaal genomen minder dan het nationale gemiddelde, terwijl men vanaf 37 jaar in regel een hoger loon krijgt.

Waar u werkt, is ook een factor. Aan iedereen die dagelijks in de file richting Brussel staat: het loont. Wie in de hoofdstad werkt, verdient gemiddeld 17 procent meer. Ook bedrijven rond de hoofdstad zijn doorgaans goede broodheren. De slechtste plek om te werken, is het arrondissement Dinant: daar liggen de lonen 24 procent onder het nationale gemiddelde. In Vlaanderen is dat het arrondissement Veurne, daar liggen de lonen 20 procent onder het nationale gemiddelde.

Diploma rendeert

Tot slot: wie een goed loon wil, hoeft niet per se een man, ouder dan 37 jaar te zijn die elke dag vloekt in de file naar Brussel. De beste garantie op een goed loon is een diploma. “Vanuit financieel oogpunt is het bijgevolg interessant om na het secundair onderwijs de studies voort te zetten”, klinkt het. “Houders van een bachelordiploma verdienen immers 5 procent meer dan het Belgische gemiddelde en dat verschil loopt op tot 51 procent voor houders van een masterdiploma.”

Werknemers die geen hogere studies hebben afgerond, worden daarvoor financieel afgestraft. Wie enkel een diploma hoger secundair onderwijs heeft, verdient 17 procent minder dan het Belgische gemiddelde. Werknemers die maximaal het lager secundair onderwijs hebben afgerond, verdienen gemiddeld 23 procent minder.

De cijfers van Statbel komen uit de grote Loonenquête 2016. Bijna 95.000 werknemers hebben daaraan deelgenomen. Voor de loonberekeningen zijn enkel premies meegerekend die maandelijks terugkomen. Nacht-, shiften- of weekendpremies zijn daar voorbeelden van. De dertiende maand en dubbel vakantiegeld zijn niet meegenomen in de berekening. Het volledige rapport lees je hier.

Corrigeer

MEER NIEUWS