“1 op 4 migranten slachtoffer van politiegeweld: dat moet stoppen”

“1 op 4 migranten slachtoffer van politiegeweld: dat moet stoppen”

Foto: BELGA

Brussel -

Een kwart van door Dokters van de Wereld bevraagde migranten heeft aangegeven dat ze door Belgische politieagenten mishandeld werden. Op de 440 ondervraagde mensen zeiden 110 dat ze mishandeld werden, en 51 van hen wilden of durfden daarover verder getuigen. Deze migranten meldden onder meer slagen met voeten, handen, matrakken, naaktfouilles en psychologisch geweld. “Dat politiegeweld moet stoppen”, zei Ri De Ridder, voorzitter van de Dokters van de Wereld. “Onze bedoeling is niet mensen aan te klagen, maar de dingen veranderen.”

Omdat de ngo al van bij de start van zijn consultaties voor vluchtelingen en migranten had vastgesteld dat regelmatig politiegeweld gesignaleerd werd, of dat migranten verwondingen hadden opgelopen, werd besloten tot een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Op 29 halve dagen tijd werden de getuigenissen verzameld. “Voor het eerst wordt de omvang van deze problematiek op een gestructureerde en methodische manier in kaart gebracht”, zegt Nel Vandevannet, directeur Belgische projecten. “Dit gaat om ernstige inbreuken op de rechten en de waardigheid van mensen”, aldus De Ridder. “Er is geen enkele reden om dit geweld te rechtvaardigen.”

Het rapport is bezorgd aan de bevoegde politieke verantwoordelijken, zoals minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “Met dit rapport hopen we dat ze erkennen dat dit gebeurt”, aldus de ngo. Daarnaast hoopt Dokters van de Wereld ook op een ander politiek discours, waarin transmigranten niet als tweederangsburgers beschouwd worden. Dokters van de Wereld herhaalde ook zijn pleidooi voor de opening van een onthaal- en oriëntatiecentrum.

“Representatief?”

“Uiteraard nemen we dit rapport door”, zegt de woordvoerder van Jambon. Al is het rapport waar het Comité P aan werkt voor de minister “veel belangrijker”. “Dat onderzoek loopt al langer en is diepgaander. Het rapport zal uitwijzen in hoeverre sommige beweringen die door Dokters van de Wereld worden gedaan, hout snijden.”

Over de inhoud van het Dokters van de Wereld-rapport wil het kabinet voorlopig niet veel meer kwijt. Maar “we stellen ons toch ook wel vragen over de representativiteit van dit onderzoek.”

Comité P werkt aan eigen rapport

De federale politie zegt woensdag kennis te hebben genomen van de bevraging van Dokters van de Wereld bij migranten. “Het is op dit moment moeilijk om te reageren bij gebrek aan concrete elementen. We hopen dat het onderzoek van Comité P meer inzicht zal brengen”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerster van de federale politie. “Er wordt gewag gemaakt van de politie, maar wie is dat? Gaat het om de federale of lokale politie? Het is moeilijk om de feiten na te gaan, en om te kijken of er zaken niet door te beugel te kunnen”, legt Frederickx uit.

Ze wijst erop dat Comité P momenteel een toezichtonderzoek voert naar politiegeweld tegen transmigranten, en dat het wachten is op de resultaten daarvan. “We zullen zien wat dat onderzoek oplevert, en of we ermee aan de slag kunnen gaan”, aldus Frederickx.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees