Twee Oost-Vlaamse plattelandsprojecten in Destelbergen goedgekeurd

Twee Oost-Vlaamse plattelandsprojecten in Destelbergen goedgekeurd

Ook de zomerse slotdag van speelpleinwerkingTureluur heeft plaats op het speelterrein voor het JGC Foto: Geert Herman

Destelbergen - Oost-Vlaanderen trekt 2,68 miljoen euro uit voor 17 plattelandsprojecten. Daarvan liggen er twee in Destelbergen: "Biobloemen, kleur van op het bioveld tot bij de consument" van het Proefcentrum voor Sierteelt en "Buitengewoon Bergenmeers" van de gemeente zelf. "De totale cofinanciering bedraagt 1,5 miljoen euro, waarvan de provincie 525 345 euro bijdraagt, net als het Vlaamse Gewest. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult aan met 452 167 euro", zegt bevoegd gedeputeerde Sander Vercamer.

"Biobloemen, kleur van op het bioveld tot bij de consument" van het Proefcentrum voor Sierteelt speelt in op de vraag naar duurzaam geteelde bloemen. Die geeft kansen aan de opstart van nieuwe biobedrijven of bijkomende tewerkstelling in die sector. Op CSA-bedrijven, pluktuinen en korteteeltbedrijven zorgt de teelt van biologische snijbloemen voor diversiteit op en rond het veld. Het project van het PcS komt tegemoet aan de nood ter ondersteuning van deze in opmars zijnde sector op vlak van teelttechniek, economisch inzicht, ketenontwikkeling, sensibilisering en promotie. 

"Buitengewoon Bergenmeers" is het meest opvallende project. De toekomst van het kleine voetbalveld voor het JGC kwam al vaker ter sprake in de gemeenteraad. Schepen van Sport en Recreatie Elsie Sierens (Open VLD): "Wij ontfermen ons met de sportdienst en jeugddienst al langer over die open site, die onder meer gebruitk wordt door FC Destelbergen en de Speelpleinwerking. Met de verschillende actoren vonden wij een consensus: een derde van de oppervlakte zal een kleiner terrein vormen voor voetbal en andere sporten, de overige oppervlakte zal het "Buitengewoon Bergenmeers"-project zijn, waarvoor een subsidie van 50 000 euro is aangevraagd, en dat dus nu in aanmerking genomen is. We willen daar inzetten op "groen en beleving." De goedkeuring moet er uiteindelijk begin 2019 komen van de bevoegde minister. Eventueel zou ook het terrein van de Gemeenteschool in de kijker komen om aan dit project te linken, want dar zijn we aan renovatie of zelfs nieuwbouw toe, maar dat is nog niet concreet uitgewerkt. Eens die kogel daarvoor door de kerk is, moeten we afwegen of we het PDPO-project in zijn initieel voorgestelde versie kunnen uitvoeren."

 

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio