11 november in Deinze

11 november in Deinze

Foto: Martin De Baerdemaeker

Deinze - Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van het einde van de Groote Oorlog wijkt de 11-novemberviering enigszins af van het stramien van elk jaar. Er wordt immers een vredesboom aangeplant in de tuin van het Huis Van Thuyne en in de Leiespiegel wordt Rafaël Lipski ontvangen. Hij zat tussen 1942 en 1944 ondergedoken in Astene.

Programma

Om 9.15 u komt het stadsbestuur samen aan het lokaal van Harmonieorkest Deinze. Daarna gaat het, begeleid door Koninklijk Harmonieorkest Deinze en Koninklijke Muziekmaatschappij Eendracht en Verbroedering Vinkt, van de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk  naar het standbeeld aan het Congoplein, waar ondertussen ook de brandweer heeft post gevat. De eigenlijke herdenking begint om 9.30 u door de klaroenblazers van de brandweer, het Harmonieorkest Deinze en Koninklijke Muziekmaatschappij Eendracht en Verbroedering Vinkt. Het stadsbestuur legt bloemen neer. Dan volgt de militaire groet en ‘Te Velde’ door de klaroenblazers van brandweerpost Deinze. Beide muziekkorpsen spelen dan het Vaderlands lied en de Vlaamse Leeuw.

Na deze korte plechtigheid trekken de aanwezigen naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk onder politiebegeleiding. De stoet bestaat o.a. uit het Harmonieorkest, Koninklijke Muziekmaatschappij Eendracht en Verbroedering Vinkt, de vaandels van de vaderlandslievende verenigingen, de klaroenblazers van de brandweer, het stadsbestuur, politie, brandweer, een vertegenwoordiging van het leger, de civiele bescherming en het Rode Kruis.

Vredesboom

Om 9.45 u wordt een vredesboom geplant in de tuin van het Huis Van Thuyne op de Markt nr. 96. Dit is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos en sluit aan bij de eeuwenoude traditie om bij een belangrijke gebeurtenis een vredesboom aan te planten. De harmonieën brengen daarbij bevrijdingsmuziek en leden van het dichterscollectief Décédé lezen gedichten voor.

De optocht gaat vervolgens verder over de Markt tot aan de OLV-kerk, waar er worden bloemen neergelegd aan het oorlogsmonument door stadsbestuur en N.S.B. onder de muzikale begeleiding van de klaroenblazers van de brandweer en beide harmonieën. Na het brengen van de militaire groet brengen de klaroenblazers The Last Post en de harmonieën het Vaderlands Lied en de Vlaamse Leeuw. Dit wordt afgesloten met een plechtige eucharistieviering in de dekenale OLV-kerk ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Ontvangst Rafaël Lipski

Er wordt ook even stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog. Het stadsbestuur ontvangt om 11.15 u Rafaël Lipski en zijn echtgenote uit Brussel in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel. Hij zat tussen 1942-1944 als joodse jongen ondergedoken in Astene, in een ondertussen verdwenen hoeve tussen de Achterstraat en de Leie. Vervolgens is er de traditionele toespraak van burgemeester Jan Vermeulen en de receptie in zaal Spiegelei voor de genodigden.

Oorlogsmonumenten

Omdat de herdenking volledig plaatsvindt in het centrum van Deinze, worden er om 9 uur door de aangestelde bloemenzaken bloemen gedeponeerd namens het stadsbestuur aan de oorlogsmonumenten in Zeveren, Astene, Petegem, Bachte, Bachte-Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne, Meigem, aan beide monumenten in Vinkt en in Gottem.

Vaderlandslievende verenigingen

N.S.B. Deinze en Petegem organiseert om 12 u een receptie in het Brielpaviljoen gevolgd door een feestmaal.

N.S.B. Beide Leernes, samen met de afdeling N.S.B. Bachte, wonen om 10.30 u eerst een herdenkingmis bij in de kerk Sint-Petrus en Paulus, Bachte in de Bachtekerkstraat, met daarna een korte plechtigheid door de onderscheiden verenigingen aan hun oorlogsmonument. Daarna is er een receptie en feestmaal in zaal Dutry in Bachte-Maria-Leerne, met daarna een gezellig samenzijn.

N.S.B. Meigem heeft om 10 u een herdenkingsmis ter nagedachtenis van de burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers, met daarna een plechtigheid aan beide oorlogsmonumenten. Die wordt gevolgd door een receptie en een feestmaal in zaal Reigersnest, met daarna gezellig samenzijn met kaart- en teerlingspel.

Verkeer

Op zondagvoormiddag, van 7 tot 12 u, worden voor de 11-novembervierng de parkeerstroken in de Kaaistraat en aan de achterzijde van de OLV-kerk parkeervrij gehouden. Tijdens de herdenking aan het standbeeld worden de Kaaistraat en een deel van de Leiedam gedurende ongeveer 20 minuten afgesloten voor het verkeer.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio