Toekomstig burgemeester Sierens: "Overtuigd dat hieruit een nieuwe dynamiek zal voortvloeien"

Dit zijn uw nieuwe schepenen en hun bevoegdheden

Dit zijn uw nieuwe schepenen en hun bevoegdheden

Elsie Sierens is vanaf 1 januari 2019 uw nieuwe burgemeester Foto: Geert Herman

Destelbergen - Destelbergen staat aan de vooravond van een nieuw politiek tijdperk. De komende zes jaar wordt uw gemeente bestuurd door een Open VLD-N-VA coalitie, onder leiding van de eerste vrouwelijke burgemeester van Destelbergen, Elsie Sierens (Open VLD). Die heeft onder haar bevoegdheden ook burgerlijke stand & bevolking, politie, brandweer & veiligheid, public relations, algemene zaken, residuaire bevoegdheden, informatie, communicatie & inspraak, cultuur, personeel en handhaving. Hieronder leest u welke taken de leden van het nieuwe schepencollege, Wim Raman, Filip Demeyer, Michaël Vercruyssen, Renaat De Sutter en Eva Rombaut krijgen toegewezen.

Wim Raman is eerste schepen (N-VA), met Lokale economie (incl. land- en tuinbouw), feestelijkheden & toerisme, patrimonium & facility services, informatica, kerkfabrieken en senioren onder zijn bevoegdheid. Filip Demeyer, tweede schepen (Open VLD) buigt zich de komende zes jaar over uw financiën, onderwijs (incl. volwassen- en muziekonderwijs), sport & recreatie en gezinnen. Tweede nieuwkomer in de gemeenteraad Michaël Vercruyssen, derde schepen (Open VLD) draagt de eindverantwoordelijkheid voor stedenbouw-omgevingsvergunningen, mobiliteit, leefmilieu (inclusief.afvalbeleid, natuur), inclusief beleid en ontwikkelingssamenwerking. Renaat De Sutter is vierde schepen (N-VA) en het aanspreekpunt voor ruimtelijke ordening & woonbeleid, sociale huisvesting, beleidsvisies, opvolging, RUP's, openbare werken en ceremonies. Eva Rombaut tenslotte, ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst is de vijfde schepen (N-VA) met een agenda vol sociale zaken, welzijn, volksgezondheid, ex-OCMW materie, Zorgband en jeugd.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio