In Brussel kan men begraven worden in lijkwade of kartonnen kist

In Brussel kan men begraven worden in lijkwade of kartonnen kist
Brussel -

De Brusselse regering kan in de toekomst nieuwe vormen van lijkbezorging toestaan zoals humusatie of aquamatie. Het wordt in het Brussels gewest ook mogelijk om in een ander lijkomhulsel dan de traditionele houten lijkkist te worden begraven. Dat staat in de ordonnantie die de huidige wetgeving rond begraafplaatsen en lijkbezorging moderniseert en donderdag goedgekeurd werd in het Brussels Parlement.

Humusatie is een gecontroleerd proces waarbij het lichaam van de overledene wordt verteerd dankzij de micro-organismen uit compost van verhakseld snoeihout. Na 12 maanden zijn de stoffelijke resten omgevormd tot een gezonde en vruchtbare humus. Bij aquamatie wordt een overledene gedurende vier uur in een alkaline-wateroplossing van 96 graden Celsius gelegd tot er enkel beenderen overblijven. Zelfs het waterbadje waarin het lijk gelegen heeft, zou herbruikbaar zijn.

“Ik heb de Vlaamse en Waalse bevoegde ministers hierover persoonlijk aangeschreven om samenwerking voor te stellen over de gewestgrenzen heen voor alle technische en juridische aspecten die aan deze nieuwe procedés verbonden zijn”, stelde minister-president Rudi Vervoort naar aanleiding van de goedkeuring van de ordonnantie.

De ordonnantie bepaalt voorts dat elke begraafplaats een perceel krijgt dat toelaat de uitvaartrituelen van de erkende religieuze en filosofische overtuigingen te eerbiedigen (het zogenaamde “multiconfessioneel” perceel). Begraafplaatsen zullen in het gewest ook uitgerust worden met een zaal voor het houden van neutrale (dus niet religieuze, noch vrijzinnige) begrafenisplechtigheden.

Naast de mogelijkheid voor de regering om nieuwe wijzen van lijkbezorging toe te staan, zoals humusatie en aquamatie, wordt het ook mogelijk het stoffelijk overschot te begraven in een ander lijkomhulsel dan de traditionele houten doodskisten zoals een lijkwade of een doodskist in karton. Tenslotte krijgen de gemeenten een grotere autonomie door hen toe te laten, elders dan de begraafplaats, zones af te bakenen waar de as van verbrande lijken uitgestrooid mag worden, zo dicht mogelijk bij de natuur.

Voor de minister-president beantwoordt de ordonnantie “aan de legitieme verwachtingen van de Brusselse bevolking die steeds vaker kiest voor crematie in plaats van teraardebestelling. Ze introduceert nieuwe begrafenisvormen en en richt zich op de toenemende belangstelling voor soorten begraafplaatsen die dichter bij de natuur staan dan de traditionele begraafplaatsen”.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees