Bruulparking komt er niet. Dit is de reden

Leuven -

Na bijna een maand intensief onderhandelen hebben de drie Leuvense coalitiepartners SP.A, Groen en CD&V een visienota klaar met tien prioriteiten voor de komende legislatuur. De plannen voor een Bruulparking gaan de koelkast in.

Komt de Bruulparking er of komt die er niet. Dat was de grote vraag nu er een coalitie is tussen SP.A, Groen en CD&V.

Groen wond er geen doekjes om: de bouw van een parking voor zeshonderd wagens onder het Bruulpark was voor de partij onaanvaardbaar. Maar SP.A en CD&V waren intussen al zes jaar bezig met de voorbereiding ervan. De drie partijen kwamen er naar eigen zeggen toch heel snel uit: de parking komt er niet.

Circulatieplan blijft

“Op heel korte termijn bestellen we een studie die alternatieven gaat zoeken”, zegt toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani. “Laat er geen twijfel over bestaan: het bestuur werkt het circulatieplan af door in de benedenstad de Vismarkt parkeervrij en de omliggende straten autoluw te maken.”

“Om dat te realiseren, is een alternatief voor de geschrapte parkeerplaatsen nodig. De studie moet aantonen hoe dat het beste gebeurt. Groen gaat akkoord dat er een alternatief moet komen in de benedenstad, en dat staat los van de parking Vaartkom. Wat het juist wordt, zal de studie snel uitwijzen. Het geheel moet alleszins deze legislatuur gerealiseerd worden.”

De nieuwe meerderheid gaat ook meer aandacht besteden aan de randparkings, comfortabele fiets- en voetpaden en Leuven als fietsstad.

Leuven Bad

Ook Ridouani haalt een slag thuis in het akkoord. Zijn idee ‘Leuven Bad’ wordt gerealiseerd in het kader van een plan voor meer speel- en zwemwater. Net als de podiumkunstenzaal op de Hertogensite trouwens, ook een van de grote dossiers voor de komende jaren.

Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is een van de prioriteiten van deze meerderheid. “We willen de hemel niet beloven, maar we gaan er wel alles aan doen om de situatie te verbeteren”, aldus Ridouani.

Wonen en leven moet voor iedereen betaalbaar blijven, vindt de nieuwe ploeg. Die blijft investeren in sociale huisvesting, versterkt de huurmarkt, werkt verder op het model van stads- en starterswoningen en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe woonvormen zoals cohousing, Community Land Trust, hamsterwonen. Ook de kosten voor zorg, onderwijs, kinderopvang en dienstverlening wil het bestuur betaalbaar houden, onder andere met een sociale tegemoetkoming voor wie daar recht op heeft.

Het project van Leuven klimaatneutraal tegen 2030 wordt voortgezet. De vzw Leuven 2030 wordt versterkt om dat te bereiken.

Minder beton en asfalt

De nieuwe meerderheid zet ook meer in op de vergroening en ontharding van de stad. Tegelijk wordt onderzocht hoe bestaande bedrijventerreinen efficiënter kunnen worden gebruikt en waar nog mogelijkheden zijn. De ontwikkeling van Leuven Noord staat sowieso op de agenda.

Tot slot wordt er ook gewerkt aan meer participatie, meer mogelijkheden om te sporten op alle niveaus, duurzamere evenementen, extra ruimte voor amateurverenigingen en jongeren en een effi­ciëntere stadsadministratie.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio