Vrouwenorganisatie pleit voor #MeToo-CAO’s op Nationale Vrouwendag

Op zondag 11 november, de Nationale Vrouwendag, stelt de feministische denktank en vrouwenorganisatie Furia een aantal aanbevelingen voor om het “seksueel grensoverschrijdende gedrag” en de “maatschappelijke sekseongelijkheid” aan te pakken. Een specifieke #MeToo-collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor elke sector is een van die aanbevelingen. Ook wordt gepleit voor (grond)wetswijzigingen zodat seksistische haatspraak correctioneel kan vervolgd worden en een grondige aanpak van de maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

“De tsunami die #MeToo op sociale media veroorzaakte, toont hoe wijdverspreid seksueel grensoverschrijdend gedrag is”, zegt Sofie De Graeve, woordvoerster van Furia. “Die massale toevlucht tot het internet wijst tegelijk op een gebrek aan vertrouwen in bestaande structuren en procedures. Werknemers nemen de problematiek duidelijk onvoldoende ernstig en slachtoffers vinden hun weg niet of durven het grensoverschrijdend gedrag niet aankaarten.”

#MeToo maakte seksueel grensoverschrijdend gedrag meer bespreekbaar maar voor Furia is het ook tijd om daar een daadkrachtig beleid aan te koppelen. Eén van de aanbevelingen die de organisatie daarvoor doet, zijn sectorspecifieke #MeToo-CAO’s.

“Die zal werkgevers ertoe aanzetten om een pro-actief beleid te voeren, aangepast aan de sector”, gaat de woordvoerster van Furia verder. “Elke sector kent immers zijn eigen risico’s. Dergelijke CAO’s moeten onder meer herhaalde informatiecampagnes omvatten voor het personeel over wat seksueel grensoverschrijdend gedrag is en waar men met een klacht terecht kan, naast een duidelijke gedragscode met sancties op niet-naleving.”

De welzijnswet verplicht werkgevers immers om alle gegevens over de preventieadviseur voor psychosociale aspecten, de vertrouwenspersoon en de procedures te publiceren in het arbeidsreglement maar dat volstaat volgens Furia niet: “Ook andere kanalen moeten benut worden, zoals het bedrijfsblad, intranet. Die gedragscode moet ook verdergaan dan het arbeidsreglement en centrale waarden zoals non-discriminatie, geen seksisme, geen seksueel grensoverschrijdend gedrag, verduidelijken. Werkgevers moeten daarnaast ruimte bieden aan een preventief netwerk van werkneemsters en ingaan op de acties die zij voorstellen.”

Furia wil het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) ook een grotere rol toebedeeld zien.

“Het IGVM zou perfect alle klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag centraal kunnen registreren”, zegt Sofie De Graeve. “Vandaag ontbreekt een dergelijk totaalbeeld, zodat monitoring onmogelijk is en de overheid niet pro-actief kan inspelen op het probleem. Daarnaast moet de rechtspositie van het Instituut uitgebreid worden zodat het werkneemsters onmiddellijk kan bijstaan. Nu kan het enkel optreden als slachtoffers eerst alle interne procedures doorlopen hebben.”

Om het seksistisch klimaat in de maatschappij aan te pakken pleit Furia ook voor een grondwetswijziging, zodat seksistische haatspraak correctioneel kan vervolgd worden, zoals dat nu al het geval is voor racistische en xenofobe haatspraak: “Het aanzetten tot haat, geweld, discriminatie en segregatie op grond van geslacht is strafbaar maar moet nu als mediamisdrijf voor het hof van assisen komen, wat in de praktijk bijna nooit gebeurt.”

Tenslotte kan seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk niet los gezien worden van de maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en van de stereotiepe ideeën over mannen en vrouwen, aldus Furia: “Die stereotiepe ideeën houden een seksistisch klimaat in stand. Met seksuele opvoeding, mediawijsheid, en via het schoolklimaat moet het onderwijs inzetten op het zien en respecteren van grenzen en op het bestrijden van seksisme. Met systematische quota kan de ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top aangepakt worden. Het wegwerken van de loonkloof, die veroorzaakt wordt door seksesegregatie en deeltijds werk, kan door collectieve werktijdverkorting met loonbehoud en evenredige aanwervingen. Op die manier verandert de norm voor voltijds werk en dito sociale rechten.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees