Eerste voorstel viel in slechte aarde

Nota over aantal schepenen doodsteek voor coalitiegesprekken in Gent: “Zo bestuur je geen stad”

Nota over aantal schepenen doodsteek voor coalitiegesprekken in Gent: “Zo bestuur je geen stad”

Lijsttrekker Matthias De Clercq (Open VLD) en Filip Watteeuw (Groen) slagen er niet in een stadsbestuur te vormen. Foto: fvv

Gent -

Groen en SP.A zetten de gesprekken met Open VLD en CD&V voor een nieuw stadsbestuur in Gent stop. Vooral een eerste voorstel over de te verdelen schepenposten in de stad zou niet in goede aarde gevallen zijn. “Dit is niet ernstig. Zo bestuur je geen stad”, klinkt het. Het kartel zal nu zelf met een eigen ‘formateursnota’ komen. Matthias De Clercq en Mieke Van Hecke betreuren die eenzijdige beslissing.

De coalitiegesprekken in Gent zijn na vier weken nog maar amper vooruit gegaan. Twee blokken waren met elkaar gesprekken gestart voor de vorming van een nieuw stadsbestuur: het kartel SP.A-Groen en een samenwerking tussen Open VLD en CD&V. Maar die liepen al weken erg moeizaam. “Als grootste politieke formatie zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen en binnen enkele dagen een formateursnota voorleggen aan Open VLD.” Dat schrijven Filip Watteeuw (Groen) en Rudy Coddens (SP.A) maandag in een persbericht.

De verdere geplande gesprekken met Open VLD en CD&V worden dan ook stopgezet. Het kartel vindt dat het voorlopig geen zin heeft om verder te praten omdat er geen vooruitgang wordt geboekt. Een voorstel met de verdeling van de schepenposten vanuit het kamp van Mathias De Clercq viel in slechte aarde. De Open VLD-topman betreurt de eenzijdige opschorting.

Niet ernstig

Afgelopen weekend hadden de twee hoofdrolspelers Filip Watteeuw (Groen) en Mathias De Clercq (Open VLD) opnieuw contact, maar zonder resultaat. Een voorstel van De Clercq voor de verdeling van de posten viel niet goed bij het kartel. In de nota van Open VLD zou het aantal schepenen in Gent verminderen van 11 naar 8. De Clercq zelf zou burgemeester worden, zijn partij zou nog twee schepenmandaten krijgen met zeer veel bevoegdheden (er is sprake van financiën, stadsontwikkeling, onderwijs, haven, economie, en middenstand). CD&V zou één schepen krijgen met de bevoegdheid cultuur.

In het voorstel van Open VLD en CD&V zou het kartel vijf schepenen krijgen. Filip Watteeuw zou eerste schepen worden, met de bevoegdheden mobiliteit, openbare werken en stedenbouw. Verder zouden ook de bevoegdheden wonen, armoedebestrijding, gezondheid en werk bij het kartel komen. Tot slot zou het kartel ook de voorzitter van de gemeenteraad mogen leveren.

“In het voorstel dat Open VLD dit weekend overmaakte aan SP.A-Groen, haalde Mathias zowat alle bevoegdheden naar zijn eigen fractie toe. Dit is niet ernstig”, schreef het kartel in een persbericht. “De houding van Open VLD, zowel inhoudelijk als op het vlak van mandaten, laat op dit moment niet toe om te komen tot een evenwichtig samengesteld stadsbestuur met een krachtig bestuursakkoord dat ambitie toont voor Gent en de Gentenaars.”

LEES OOK: “Filip en ik beginnen elkaar te vinden” en “Het wringt, we moeten nog veel praten”

Filip Watteeuw liet zondag op een debat ook al zijn twijfels kennenover het slagen van de coalitiegesprekken. “We hebben de voorbije weken de bereidheid getoond om met alle partners samen te werken. Ook al liep het moeizaam, we hebben constructief onderhandeld over een visie voor Gent. Tot nog toe zonder veel resultaat. Het enige wat we zeker weten is dat Mathias De Clercq burgemeester wil worden. Maar zo bestuur je geen stad.”

Elke Decruynaere (Groen) schreef op Twitter dan weer dat “de houding van Open VLD een evenwichtig én ambitieus bestuursakkoord op dit moment onmogelijk maakt”.

Nota over aantal schepenen doodsteek voor coalitiegesprekken in Gent: “Zo bestuur je geen stad”
Matthias De Clercq en Mieke Van Hecke betreuren de eenzijdige opschorting. Foto: BELGA

“Geen reden voor stopzetten gesprekken”

Bij Open VLD wordt verontwaardigd gereageerd op wat “een demarche” wordt genoemd. Het ging om een ‘openingsvoorstel’ voor de verdeling van de posten, is te horen bij de liberalen. Een voorstel dat er bovendien kwam op vraag van het kartel. Lijsttrekker Mathias De Clercq bezorgde het zaterdagochtend aan Filip Watteeuw. Er kwam geen reactie tot maandagmiddag. Maandag om 13.45 uur kreeg hij te horen dat zij de gesprekken willen stopzetten, terwijl het nieuws al door de wandelgangen van het stadhuis waaide.

Het stopzetten van de gesprekken wordt een “oorlogsverklaring” genoemd in het liberale kamp. Het vertrouwen om nog verder te praten met de vier partijen is zoek. “We hebben de afgelopen weken vele uren gesprekken gevoerd over een gezamenlijk inhoudelijk en een progressief project”, klinkt het in een officiële reactie. “We betreuren de eenzijdige opschorting van de coalitiebesprekingen. We willen verder werken aan een sterk en evenwichtig akkoord dat concrete oplossingen biedt voor de uitdagingen waar onze stad voor staat.”

Ook CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke, die de burgemeesterkandidatuur van De Clercq steunt, wil verder onderhandelen. “Het is jammer dat Groen en SP.A de inhoudelijke gesprekken stopzetten vanwege een eerste voorstel rond bevoegdheden dat op hun vraag gedaan werd”, klinkt het. “Laat ons in alle luwte en met respect voor de signalen van positieve verandering die de Gentse kiezer op 14 oktober heeft gegeven verder werken.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio