VIDEO. Drie nieuwkomers in afgeslankt schepencollege

Sint-Niklaas -

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) heeft vandaag zijn nieuwe schepencollege voorgesteld. Het telt acht schepenen, één minder dan nu, wat door de Vlaamse overheid wordt opgelegd. Onder hen drie nieuwkomers: Filip Baeyens (N-VA), Bart De Bruyne (Groen) en Ine Somers (Open VLD).

Doordat zowel N-VA als voormalig kartelpartner Groen blijven besturen, zijn er geen grote wijzigingen in het schepencollege. Wel wordt wat geschoven met de bevoegdheden, want het nieuwe college zal een schepen minder tellen dan voorheen. Die inperking komt er na het besluit van de Vlaamse regering om in alle colleges van Vlaamse steden en gemeenten een afslanking in te voeren van één schepenpost.

Sint-Niklaas wordt vanaf 1 januari bestuurd door een coalitie van N-VA met Groen en Open VLD. N-VA behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 14 zetels, Groen 6 en Open VLD 2.

Bevoegdheden bundelen

Door enkele bevoegdheden te bundelen bij eenzelfde schepen hoopt burgemeester Dehandschutter dat het schepencollege efficiënter kan samenwerken met de stadsdiensten. “We hebben de afgelopen beleidsperiode een grondige hervorming doorgevoerd binnen de organisatie van de stadsdiensten, maar de bevoegdheden van het college waren daar nog niet op afgestemd. Dat zal nu duidelijker en vlotter moeten werken.”

Bij N-VA blijft Vlaams kamerlid Peter Buysrogge schepen van Personeel en Sport. Hij krijgt er de bevoegdheid Financiën bij en zal ook optreden als plaatsvervangend burgemeester. Marijke Henne blijft schepen van Wonen, Kinderopvang en Onderwijs. Carl Hanssens behoudt de bevoegdheid Mobiliteit en ziet dat aangevuld met Openbaar Domein en Stadsontwikkeling.

Voormalig schepen wordt gedeputeerde

Nieuw N-VA-schepen is fractievoorzitter Filip Baeyens, die schepen van Cultuur, Deeltijds Kunstonderwijs en Landbouw wordt. Hij neemt daarmee de voornaamste bevoegdheden over van voormalig schepen Annemie Charlier, die bij de provincie de komende twee jaar gedeputeerde wordt van Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed en Recreatiedomeinen.

Groen behoudt schepenen Sofie Heyrman (Welzijn, Diversiteit en Burgerzaken) en Wout De Meester. Heyrman wordt ook voorzitter van het bijzonder comité. Dat is naast het vast bureau het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Wout De Meester neemt naast Duurzaamheid en Natuur ook Ruimtelijke Ordening voor zijn rekening en geeft zijn bevoegdheid als schepen van Jeugd door aan nieuwkomer en Groen-fractievoorzitter Bart De Bruyne. Die heeft verder Participatie en Gebouwen als bevoegdheden.

Nu nog bestuursakkoord en witboek

De nieuwe coalitiepartner Open VLD heeft met fractievoorzitter Ine Somers één schepen. Zij wordt bevoegd voor Economie, Evenementen, Stadspromotie en Digitalisering. De komende weken zal het nieuwe schepencollege een bestuursakkoord schrijven en het witboek opstellen. Die worden samen met de nieuwe gemeenteraadsleden voorgesteld tijdens de gemeenteraad van 2 januari.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio