Gemeentebestuur past statuten van seniorenraad aan wegens... te veel vrouwen

Gemeentebestuur past statuten van seniorenraad aan wegens... te veel vrouwen

Genrebeeld. Foto: lds

Asse -

De gemeenteraad paste de statuten van de seniorenraad aan omdat er te veel vrouwen in zetelen. Tien jaar geleden werd bepaald dat ‘maximaal twee derde van hetzelfde geslacht mocht zijn’, om meer vrouwen toe te laten. Nu is het andersom.

In een week waarin het nationale politieke debat gekleurd werd door een tekort aan vrouwen in bestuursraden, rekende de gemeenteraad van Asse af met het tegenovergestelde probleem. Volgens het huidige artikel 3, paragraaf 5 in de statuten van de seniorenraad mogen ‘ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht zijn’.

Het artikel werd in 2007 aan de statuten toegevoegd om een oververtegenwoordiging van mannen in de seniorenraad tegen te gaan. Maar nu telt de raad 22 leden waarvan slechts drie mannen en negentien vrouwen.

Slinger doorgeslagen

“Door het artikel zijn vergaderingen van de seniorenraad in principe niet meer rechtsgeldig. Op hun vraag zou de gemeenteraad de statuten dus moeten aanpassen. De seniorenraad is een officiële adviesraad van de gemeente die in 1994 werd opgericht en waar de ouderenverenigingen en woon-zorgcentra een vertegenwoordiger voor aanduiden. Het artikel werd tien jaar geleden ingevoerd om de deelname van vrouwen in de seniorenraad te bevorderen, met succes dus”, zegt schepen voor Sociale Zaken Micheline De Mol (CD&V).

Volgens gemeenteraadslid Emiel Saerens (N-VA) zijn zulke artikels in statuten zeer waardevol om een minderheid in een raad te beschermen. “Maar ik vind het niet kunnen dat nu de slinger is doorgeslagen en de mannen in de minderheid zijn, dit artikel plots wordt afgeschaft.”

Mogelijk nog meer

De N-VA-fractie stemde dan ook tegen maar desondanks keurde de gemeenteraad de afschaffing goed. Yvon Coucke, voorzitter van de seniorenraad, zegt dat elke vereniging zelf kiest wie het afvaardigt. “Er zijn nu eenmaal meer vrouwen actief dan tien jaar geleden. We hebben er dan ook geen probleem mee dat er veel vrouwen in de raad zetelen. Er zijn momenteel veel vrouwen bestuurslid bij de verenigingen en dus zijn er ook meer vrouwelijke afgevaardigden in de seniorenraad. Na nieuwjaar zijn er mogelijk nog meer vrouwen vertegenwoordigd want ik stel me niet meer verkiesbaar als voorzitter.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees